Hiển thị các bài đăng có nhãn Lao động. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lao động. Hiển thị tất cả bài đăng

Từ năm 2021, chưa nghỉ hết ngày nghỉ hằng năm sẽ không được trả tiền những ngày chưa nghỉ?

chưa nghỉ hết ngày nghỉ hằng năm sẽ không được công ty chi trả tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

Bộ Luật lao động năm 2019 (Luật số 45/2019/QH14) được ban hành ngày 20/11/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, được cho là có những điểm mới so với Bộ luật lao động năm 2012, trong đó có đề cập đến tiền lương của ngày nghỉ phép của người lao động.

Điểm mới về đăng ký cấp giấy phép lao động người nước ngoài từ 02/10/2017

Điểm mới về đăng ký cấp giấy phép lao động người nước ngoài từ 02/10/2017
Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/08/2017 của Bộ lao động- Thương binh và xã hội quy định người sử dụng lao động có nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài phải khai trình thông tin sử dụng lao động người nước ngoài đến cơ quan quản lý.

Quyết định 595/QĐ-BHXH và Quyết định 888/QĐ-BHXH về quy trình thu BHXH 2018

Quyết định 595/QĐ-BHXH và Quyết định 888/QĐ-BHXH về quy trình thu BHXH 2018
Ngày 14/04/2017, Bảo hiểm xã hội Việt nam đã ban hành Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định mới về thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.

Quyết định 636/QĐ-BHXH quy định hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng chế độ BHXH từ 6/2016

Quyết định 636/QĐ-BHXH quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng chế độ BHXH từ 6/2016
Ngày 22/04/2016, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam Nguyễn Thị Minh đã ký ban hành Quyết định 636/QĐ-BHXH quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/06/2016.

Bảo hiểm xã hội tự nguyện được đóng một lần kể từ 04/04/2016

Bảo hiểm xã hội tự nguyện được đóng một lần kể từ 04/04/2016
Ngày 18/02/2016 Bộ LĐ-TB&XH đã ban hành Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội (BHXH) về BHXH tự nguyện có hiệu lực từ 04/04/2016.

Cách tính mức phạt chậm đóng bảo hiểm xã hội theo quy định mới


Cách tính mức phạt chậm đóng bảo hiểm xã hội theo quy định mới
Ngày 03/02/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 20/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp.