Hiển thị các bài đăng có nhãn Lao động. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lao động. Hiển thị tất cả bài đăng

Quyết định 595/QĐ-BHXH và Quyết định 888/QĐ-BHXH về quy trình thu BHXH 2018

Quyết định 595/QĐ-BHXH và Quyết định 888/QĐ-BHXH về quy trình thu BHXH 2018
Ngày 14/04/2017, Bảo hiểm xã hội Việt nam đã ban hành Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định mới về thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.