Cách tính mức phạt chậm đóng bảo hiểm xã hội theo quy định mới


Cách tính mức phạt chậm đóng bảo hiểm xã hội theo quy định mới
Ngày 03/02/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 20/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp. 

Đáng chú ý, Thông tư 20/2016/TT-BTC quy định rõ mức chậm đóng các khoản bảo hiểm với cách tính mới. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/03/2016.

Mức chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được xác định hằng tháng theo công thức sau:

Cách tính mức phạt chậm đóng bảo hiểm xã hội theo quy định mới

Trong đó:
* (n) là tháng xác định tiền lãi chậm đóng.
* (n-2) là tháng liền trước 02 tháng của tháng (n).
* Lãi suất chậm đóng (%/tháng) là mức lãi suất bình quân tính theo tháng do BHXH Việt Nam thông báo đầu năm theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 6 Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg.

Lưu ý:
Lãi suất chậm đóng các khoản bảo hiểm trước ngày 01/01/2016 được tính theo mức lãi suất chậm đóng áp dụng đối với năm 2016; Từ ngày 01/01/2016 trở đi, được tính theo mức lãi suất chậm đóng áp dụng đối với từng năm.
Chẳng hạn Thông báo 619 quy định mức chậm đóng bảo hiểm của năm 2016:Trường hợp chậm đóng, đóng không đủ số người thuộc diện bắt buộc tham gia, đóng không đủ số tiền phải đóng theo quy định, đóng thấp hơn mức đóng của người thuộc diện bắt buộc tham gia, chiếm dụng tiền đóng hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp nếu bị phát hiện, thì ngoài việc truy thu số tiền phải đóng theo quy định, còn phải truy thu số tiền lãi tính trên số tiền, thời gian chậm đóng.

Số tiền lãi chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp phải thu trong tháng gồm số tiền lãi chậm đóng lũy kế đến cuối tháng trước liền kề chuyển sang và số tiền lãi chậm đóng tính trên số tiền chậm đóng phát sinh trong tháng được xác định theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 20/2016/TT-BTC.

Hằng tháng, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ gửi thông báo kết quả đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động theo hướng dẫn của bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong đó ghi rõ số tiền chậm đóng BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và tiền lãi chậm đóng (nếu có).

Download Thông tư 20/2016/TT-BTC tại đây.
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »