Cách tính tiền lương làm thêm giờ tại Doanh nghiệp

Cách tính lương tại doanh nghiệp được quy định trong Bộ luật lao động. Tuy nhiên thực tế vẫn vẫn xảy ra nhiều sai sót trong cách tính do hiểu sai hoặc chưa cập nhật những văn bản mới, nhất là tiền lương làm thêm giờ. Bài viết này xin nêu ra cách tính lương làm thêm giờ và một số lưu ý về vấn đề này.

>> Tăng mức lương tối thiểu vùng từ 01/01/2017
>> Nguyên tắc xây dựng thang bảng lương

Cách tính tiền lương làm thêm giờ tại Doanh nghiệp
(Ảnh minh họa, nguồn internet)

1. Tính lương làm thêm giờ cho người lao động có làm thêm giờ. 

Theo quy định của Bộ luật lao động luật số 10/2012/QH13 (điều 97) có hướng dẫn như sau: 

- Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

* Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;
* Vào ngày nghỉ hàng tuần, ít nhất bằng 200%;
* Vào ngày ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300%, chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày. 

- Người lao động làm việc vào ban đêm, được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường. 

- Người làm việc thêm giờ vào ban đêm thì ngoài trả lương theo quy đinh như trên, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm từ ban ngày. 

Nếu gọi a là đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường, thì làm thêm vào ban đêm của của ngày nghỉ Lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương được tính (theo quy định trên) như sau:

+ 300%a, do làm làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có tính lương
+30%a, do làm việc vào ban đêm
+20% x (300%a) = 60%a, trả thêm 20% do làm thêm giờ vào ban đêm

Tổng cộng = 390%a


Như vậy, nếu người lao động làm thêm giờ vào ban đêm của ngày nghỉ Lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương thì Doanh nghiệp phải trả lương làm thêm giờ bằng bằng 390% đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường của người lao động, chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Lưu ý: Làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau (Theo quy định tại Điều 105, Bộ luật Lao động, luật số 10/2012/QH13).

2. Không tính thuế TNCN phần tiền lương làm thêm giờ?

Theo quy đinh của Luật thuế TNCN và Thông tư 84/2008 (mục II, phần A) quy định rõ phần tiền lương làm ban đêm, làm ngoài giờ, làm vào ngày nghỉ được trả cao hơn thời gian làm trong giờ vào ban ngày thì không tính vào thu nhập tính thuế TNCN. 

Nhưng cần lưu ý, trường hợp thu nhập người lao động cao hơn 9 triệu đồng/tháng, kế toán tiền lương lưu ý khi tính thu nhập chịu thuế TNCN đối với người lao đông có làm thêm giờ phải tách tiền lương làm thêm giờ cao hơn trừ (-) phần tiền lương gốc để loại trừ khỏi thu nhập tính thuế; 

Ví dụ 1
- Một người làm việc ban ngày được trả 20.000 đồng/giờ, một giờ làm thêm vào ban ngày được trả 28.000 đồng thì 8.000 đồng không đưa vào thu nhập tính thuế; 20.000 đồng vẫn đưa vào thu nhập tính thuế bình thường. 

- Một người một giờ làm việc thêm vào ban đêm được trả 30.000 đồng thì 10.000 đồng không đưa vào thu nhập tính thuế; Còn 20.000 đồng tương ứng với lương 1 giờ làm trong giờ vào ban ngày thì vẫn phải đưa vào thu nhập tính thuế.

Doanh nghiệp sử dụng lao động phải lập phiếu báo làm thêm giờ, bản chấm công, bảng kê phản ánh rõ thời gian làm đêm, làm thêm giờ, khoản tiền lương trả thêm do làm đêm, làm thêm giờ đã trả cho người lao động. Bảng kê này được gửi cho cơ quan thuế cùng với hồ sơ khai quyết toán thuế.


Lưu ý: Số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày; trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 30 giờ trong 01 tháng; không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ nhưng không quá 300 giờ trong 01 năm.

Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »