Lương hưu, trợ cấp BHXH tăng thêm 7,44% từ 01/07/2017


Lương hưu, trợ cấp BHXH tăng thêm 7,44% từ 01/07/2017
Đó là quy định tại Nghị định 76/2017/NĐ-CP ngày 30/06/2017 của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng.

Đây là một tin vui cho những người đang phụ thuộc vào các khoản thu nhập về lương hưu, trợ cấp hàng tháng.

Theo đó, kể từ ngày 01/07/2017 lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng chính thức tăng thêm 7,44% cho các đối tượng sau:

- Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả có thời gian tham gia BHXH tự nguyên, người nghỉ hưu từ quỹ BHXH nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định 41/2009/QĐ-TTg ngày 16/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ); quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng.

- Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP, Nghị định 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 và Nghị định 09/1998/NĐ-CP ngày 21/1/1998 của Chính phủ đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng.

- Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định pháp luật. người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 91/2000/QĐ-TTg ngày 04/8/2000, Quyết định 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

- Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 130/CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng;

- Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008, Quyết định 38/2010/QĐ-TTg ngày 06/5/2010;

- Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 53/2010/QĐ-TTg ngày ngày 20/8/2010;

- Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011;

- Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng.

Nghị định 76/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/08/2017 nhưng mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng tăng thêm 7,44% được áp dụng từ ngày 01/07/2017.

Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »