Chia sẻ-Trao đổi

Thuế

Kế toán

Bài viết mới

Từ 10/07/2018, Khu kinh tế không còn được ưu đãi thuế thu nhập cá nhân

Từ 10/07/2018, Khu kinh tế không còn được ưu đãi thuế thu nhập cá nhân
Nghị định 82/2018/NĐ-CP thay thế Nghị định 29/2008/NĐ-CP và có hiệu hiệu lực từ ngày 10/07/2018 nhưng đến nay vẫn chưa có thông tư hướng dẫn, gây một số khó khăn cho việc quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân làm việc trong các khu kinh tế, khu công nghiệp.

18 thủ tục hành chính bảo hiểm xã hội áp dụng từ năm 2019

18 thủ tục hành chính bảo hiểm xã hội áp dụng từ năm 2019
Ngày 28/12/2018, Bộ lao động- Thương binh và xã hội đã ban hành Quyết định số 1904/QĐ-LĐTBXH nhằm bổ sung 01 thủ tục hành chính mới, đồng thời sửa, bổ sung đổi 17 thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội.