Chia sẻ-Trao đổi

Thuế

Kế toán

Bài viết mới

Từ 01/07/2020, thu nhập trên 11 triệu đồng mới phải nộp thuế TNCN

Ngày 02/06/2020, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân.

Theo đó, mức giảm trừ thuế thu nhập cá nhân đối với người nộp thuế là 11.000.000 đồng/tháng tương đương 132.000.000 đồng/năm; mức giảm trừ đối với người phụ thuộc là 4.400.000 đồng/tháng/người tương đương 52.800.000 đồng/năm/người. Mức giảm trừ mới này được áp dụng từ ngày 01/07/2020 và cho cả kỳ tính thuế năm 2020.

Tăng mức đóng thuế lên 11 triệu đồng, mức giảm trừ gia cảnh mới là 4,4 triệu đồng.

Được biết, theo quy định cũ, mức giảm trừ đối với người nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng, tương đương 108 triệu đồng/ năm. Mức giảm trừ gia cảnh đối với mỗi người phụ thuộc là 3.6 triệu đồng/ tháng, tương đương 43.2 triệu đồng/năm.

Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 có hiệu lực từ ngày 01/07/2020 và cho cả kỳ tính thuế năm 2020. Tuy nhiên, về mặt thủ tục thì trong thời gian tới, Chính phủ sẽ ban hành Nghị định để hướng dẫn thực hiện.
Ketoan.biz

So sánh Thông tư 32/2011/TT-BTC và Thông tư 68/2019/TT-BTC về hóa đơn tử

Như chúng ta đã biết, hiện nay hóa đơn điện tử được hướng dẫn sử dụng theo hai Thông tư khác nhau và cùng tồn tại song song: Thông tư 32/2011/TT-BTC (Nghị định 51/2010/CP-CP) còn hiệu lực 31/10/2020 và Thông tư 68/2019/TT-BTC (Nghị định 119/2018/NĐ-CP).

Vậy 2 Thông tư này có gì khác nhau? sau đây là một số sự khác biệt được trích dẫn từ Tạp chí tài chính, các bạn có thể tham khảo:

Thông tư 32/2011/TT-BTC và Thông tư 68/2019/TT-BTC có gì khác nhau?

Thông tư 32/2011/TT-BTC và Thông tư 68/2019/TT-BTC có gì khác nhau?

Thông tư 32/2011/TT-BTC và Thông tư 68/2019/TT-BTC có gì khác nhau?

Thông tư 32/2011/TT-BTC và Thông tư 68/2019/TT-BTC có gì khác nhau?

Thông tư 32/2011/TT-BTC và Thông tư 68/2019/TT-BTC có gì khác nhau?
(Theo Tapchitaichinh)
Ketoan.biz