Chia sẻ-Trao đổi

Thuế

Kế toán

Bài viết mới

Bãi bỏ điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm từ ngày 09/11/2018

Bãi bỏ điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm từ ngày 09/11/2018
Ngày 09/11/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 154/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành.

Lao động nữ được "bù" lương hưu từ năm 2018

Lao động nữ được "bù" lương hưu từ năm 2018
Ngày 07/11/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 153/2018/NĐ-CP quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng.