Chia sẻ-Trao đổi

Thuế

Kế toán

Bài viết mới

Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) bao gồm khai quyết toán thuế TNDN năm và khai quyết toán TNDN đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, giải thể, chấm dứt hoạt động.

Cách thêm hộp check box vào excel, word

Thường khi thêm check box, chúng ta hay vào Tab Insert → Symboy để chèn hộp kiểm cố định vào văn bản. Tuy nhiên cách này chỉ phù hợp cho dạng văn bản in ra giấy, việc cần khảo sát online sẽ gây khá bất tiện do người dùng không thể tự tích chọn được.

Giải pháp tốt nhất có lẻ là dùng hộp check box tích hợp trong Developer, cả excel và word đều có thể áp dụng được. Hộp kiểm dạng này cho phép người dùng có thể tích chọn / bỏ chọn dễ dàng, thích hợp cho các cuộc khảo sát, thăm dò ý kiến online, tăng tính hiệu quả, chuyên nghiệp.

Bài viết sau sẽ trình bày việc chèn hộp check box vào bảng tính, văn bản với Office 2016.

Cách thêm hộp check box vào excel, word