Chia sẻ-Trao đổi

Thuế

Kế toán

Bài viết mới

Ngành, nghề chưa đăng ký kinh doanh có được phép xuất hóa đơn?

Ngành, nghề chưa đăng ký kinh doanh có được phép xuất hóa đơn?
Theo Luật doanh nghiệp 2014 (Luật số 68/2014/QH13), doanh nghiệp được phép kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật không cấm (trừ trường hợp kinh doanh có điều kiện).Thông tin về ngành/ nghề đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp không còn được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như trước đây.

Tối ưu hóa các khoản đóng BHXH, thuế TNCN như thế nào?

Tối ưu hóa các khoản đóng BHXH, thuế TNCN như thế nào?
Trong những năm gần đây, nhất là từ năm 2018, chính sách thuế, bảo hiểm được cho là siết chặt hơn, như hợp đồng lao động thời hạn từ 1 tháng trở lên phải đóng BHXH, đóng BHXH bao gồm cả mức lương, phụ cấp và các khoản bổ sung khác ...