Chia sẻ-Trao đổi

Thuế

Kế toán

Bài viết mới

Thủ tục, hồ sơ nộp thuế thay khi doanh nghiệp thuê tài sản cá nhân

Chứng từ hợp lý khi thuê nhà của cá nhân và các bước thực hiện.
Doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân, hộ gia đình (nhà, xe ...) để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh thường khá phổ biến và chi phí đó được cho là hợp lý khi có đầy đủ hồ sơ, chứng từ mà pháp luật quy định.

Tổ chức, cá nhân có được cấp hóa đơn "lẻ" điện tử?

Thủ tục, hồ sơ, mẫu đơn xin cấp hóa đơn lẻ điện tử, hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh mới nhất.
Như chúng ta biết, việc sử dụng hóa đơn giấy trong một số trường hợp, tổ chức, cá nhân có thể được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ để sử dụng nếu có nhu cầu và đáp ứng được một số điều kiện nhất định quy định của pháp luật.