Chia sẻ-Trao đổi

Thuế

Kế toán

Bài viết mới

Quy định mới về mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Quy định mới về mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Ngày 15/01/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 09/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.