Chia sẻ-Trao đổi

Thuế

Kế toán

Bài viết mới

Tiền lương giám đốc công ty TNHH MTV tính thuế thế nào?

Tiền lương giám đốc công ty TNHH MTV tính thuế thế nào?
Công ty TNHH MTV là loại hình doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ nên việc phân định về chi phí, thuế khoản chi trả cho giám đốc (cũng là chủ doanh nghiệp) cũng khác biệt so với các doanh nghiệp khác.

Đóng mã số thuế có phải xác nhận nghĩa vụ thuế Tổng cục hải quan?

Đóng mã số thuế có phải xác nhận nghĩa vụ thuế Tổng cục hải quan?
Trước khi giải thể, chấm dứt hoạt động, doanh nghiệp cần phải thực hiện thủ tục đóng (chấm dứt hiệu lực) mã số thuế với cơ quan thuế là công việc cần thiết nhằm tránh những hệ lụy về sau.