Chia sẻ-Trao đổi

Thuế

Kế toán

Bài viết mới

Một số lưu ý về hóa đơn GTGT và hóa đơn bán hàng

Một số lưu ý về hóa đơn GTGT và hóa đơn bán hàng
Công việc kế toán gắn liền với việc thu nhập và xử lý chứng từ kế toán, việc kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của hóa đơn luôn làm đau đầu không ít kế toán, bởi một sơ suất nhỏ có thể gây ra những hậu quả khó lường.

Thời điểm xác định doanh thu, tính thuế hàng hóa, dịch vụ?

Thời điểm xác định doanh thu, tính thuế hàng hóa, dịch vụ
Quy định của Luật thuế được cho là ngày càng gần với các quy định của chuẩn mực, chế độ kế toán tuy nhiên vẫn tồn tại nhiều khác biệt giữa thuế và kế toán như việc xác định doanh thu, tính thuế.