Chia sẻ-Trao đổi

Thuế

Kế toán

Bài viết mới

Lao động nữ được "bù" lương hưu từ năm 2018

Lao động nữ được "bù" lương hưu từ năm 2018
Ngày 07/11/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 153/2018/NĐ-CP quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng.