Chia sẻ-Trao đổi

Thuế

Kế toán

Bài viết mới

Quy định mới về trích lập và xử lý các khoản dự phòng từ năm 2019

Thông tư 48/2019/TT-BTC quy định mới nhất về trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi năm 2019.
Ngày 08/08/2019, Bộ tài chính đã ban hành Thông tư 48/2019/TT-BTC hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp.

Danh sách tên các cơ quan thuế trước và sau khi sáp nhập

Danh sách, tên các cơ quan thuế sáp nhập mới nhất. Các chi cục thuế được sáp nhập năm 2019.
Theo thông tin từ Tổng cục thuế, nhằm sáp nhập các Chi cục thuế theo yêu cầu Nghị quyết số 18-NQ/TW và Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg, cả nước đã giảm 103 Chi cục xuống còn 108 Chi cục. Dự kiến, cuối năm 2019, số Chi cục thuế sẽ được tiếp tục sáp nhập, giảm còn 420 Chi cục.

Mất thẻ BHYT vẫn được thanh toán tiền khám chữa bệnh

Không xuất trình được thể BHYT, mất thẻ BHYT vẫn được thanh toán tiền khám chữa bênh.
Ngày 10/06/2019, Bộ y tế đã ban hành Thông tư số 09/2019/TT-BYT hướng dẫn thẩm định điều kiện ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu, chuyển thực hiện dịch vụ cận lâm sàng và một số trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí trong khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Tặng chuyến du lịch cho khách hàng có phải khấu trừ thuế TNCN?

Quà tặng bằng hàng hóa, dịch vụ không thuộc diện phải đăng ký quyền sở hữu thì không phải nộp thuế TNCN.
Việc khuyến mại bằng dịch vụ, chẳng hạn tặng khách hàng, nhân viên một chuyến du lịch thì doanh nghiệp có phải khấu trừ thuế TNCN không? Các thủ tục pháp lý để thực hiện khuyến mại là gì? ... là trường hợp khá phổ biến ở các doanh nghiệp và được nhiều kế toán quan tâm.