Chia sẻ-Trao đổi

Thuế

Kế toán

Bài viết mới

Chi phí liên quan đến Giám đốc công ty TNHH MTV xử lý thế nào?

Chi phí liên quan đến Giám đốc công ty TNHH MTV xử lý thế nào?
Theo quy định của Luật thuế hiện hành thì Giám đốc công ty TNHH một thành viên không được trả lương hay chi phí mang tính chất tiền lương, tiền công sẽ của Giám đốc công ty TNHH MTV sẽ không được công nhận chi phí tính thuế.

Bãi bỏ điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm từ ngày 09/11/2018

Bãi bỏ điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm từ ngày 09/11/2018
Ngày 09/11/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 154/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành.