Hiển thị các bài đăng có nhãn Hướng dẫn hạch toán. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hướng dẫn hạch toán. Hiển thị tất cả bài đăng

Hạch toán tiền, tài sản đặt cọc theo 3 Chế độ kế toán hiện hành

Hạch toán tiền, tài sản đặt cọc theo 3 Chế độ kế toán hiện hành
Đặt cọc và tạm ứng tiền hàng có gì khác nhau? Tiền đặt cọc có phải xuất hóa đơn không? Hạch toán tiền đặt cọc, tài sản đặt cọc theo 3 Chế độ kế toán hiện nay như thế nào? ... là những băn khoăn của không ít kế toán.

Hướng dẫn hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp hàng quý

Hướng dẫn hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp hàng quý
Theo quy định của Luật thuế TNDN, hàng mỗi quý doanh nghiệp căn cứ tình hình kinh doanh tính thuế TNDN tạm nộp và nộp vào ngân sách Nhà nước, cuối năm doanh nghiệp quyết toán thuế TNDN xử lý số thuế nộp thừa/ thiếu theo quy định.