Sơ đồ kế toán chủ yếu theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Sơ đồ kế toán chủ yếu theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
Thông tư 133/2016/TT-BTC- Ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa được cho là có những thay đổi tích cực.

Tuy nhiên, Thông tư 133/2016/TT-BTC không trình bày các sơ đồ kế toán chữ T như trước đây. Để tiện tham khảo, trong bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày Sơ đồ kế toán chủ yếu từ Tài khoản 111 đến Tài khoản 157.

1. Sơ đồ kế toán tiền mặt bằng VND:


Sơ đồ kế toán tiền mặt bằng VND
2. Sơ đồ kế toán tiền mặt bằng ngoại tệ:

Sơ đồ kế toán tiền mặt bằng ngoại tệ

3. Sơ đồ kế toán tiền gởi Ngân hàng bằng VND:

Sơ đồ kế toán tiền gởi Ngân hàng bằng VND

4. Sơ đồ kế toán tiền gởi Ngân hàng bằng ngoại tệ:

Sơ đồ kế toán tiền gởi Ngân hàng bằng ngoại tệ

5. Sơ đồ kế toán đầu tư ngắn hạn:

Sơ đồ kế toán đầu tư ngắn hạn

6. Sơ đồ kế toán đầu tư ngắn hạn khác

Sơ đồ kế toán đầu tư ngắn hạn khácSơ đồ kế toán đầu tư ngắn hạn khác

7. Sơ đồ kế toán phải thu khách hàng

Sơ đồ kế toán phải thu khách hàng

8. Sơ đồ kế toán phải thu nội bộ

Sơ đồ kế toán phải thu nội bộ

9. Sơ đồ kế toán phải thu nội bộ khác

Sơ đồ kế toán phải thu nội bộ khác

10. Sơ đồ kế toán tài sản thiếu chờ xử lý:


Sơ đồ kế toán tài sản thiếu chờ xử lý


11. Sơ đồ kế toán phải thu khác


Sơ đồ kế toán phải thu khác


12. Sơ đồ kế toán tạm ứngBài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »