Điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội năm 2018

Điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội năm 2018
Ngày 29/12/2017, Bộ lao động-Thương binh và xã hội đã bạn hành Thông tư 32/2017/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.


Thông tư này điều chỉnh tiền lương, thu nhập đóng BHXH của các đối tượng quy định tại Khoản 1, 2 Điều 10 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP.

Theo đó, các đối tượng áp dụng và mức điều chỉnh tiền lương tháng đóng BHXH như sau:

- Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định bắt đầu tham gia BHXH từ ngày 01/01/2016 trở đi, hưởng BHXH một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018.

- Người lao động đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, BHXH một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018.

Tiền tháng tháng đóng BHXH của 2 đối tượng trên được tính như sau:

Điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội năm 2018

- Người tham gia BHXH tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, BHXH một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018.

Mức điều chỉnh được tính theo công thức sau:

Điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội năm 2018

Trong đó mức điều chỉnh thu nhập tháng đóng BHXH của năm tương ứng theo bảng sau:

Điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội năm 2018

Thông tư 32/2017/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 15/02/2018 nhưng các quy định của Thông tư được áp dụng từ ngày 01/01/2018.

Xem và download Thông tư 32/2017/TT-BLĐTBXH.
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »