Bảo hiểm xã hội tự nguyện được đóng một lần kể từ 04/04/2016

Bảo hiểm xã hội tự nguyện được đóng một lần kể từ 04/04/2016
Ngày 18/02/2016 Bộ LĐ-TB&XH đã ban hành Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội (BHXH) về BHXH tự nguyện có hiệu lực từ 04/04/2016.

Theo đó, người tham gia BHXH tự nguyện được chọn 01 trong 06 phương thức đóng: đóng hằng tháng, 3 tháng một lần, 6 tháng một lần, 12 tháng một lần, đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần, đóng một lần cho những năm còn thiếu không quá 10 năm đối với người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH chưa đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Đối với người tham gia BHXH bắt buộc đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định (nữ 55 tuổi, nam 60 tuổi) mà thời gian đã đóng BHXH còn thiếu trên 10 năm, nếu có nguyện vọng thì tiếp tục đóng BHXH tự nguyện theo một trong các phương thức nói trên cho đến khi thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm thì được đóng một lần cho những năm còn thiếu để hưởng lương hưu sớm theo quy định.

Trường hợp đóng một lần cho những năm còn thiếu của người đã đủ tuổi hưu nhưng thời gian tham gia BHXH chưa đủ thì áp dụng lãi gộp bằng lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân tháng do BHXH Việt Nam công bố của năm trước liền kề với năm đóng.

Riêng mức đóng một lần cho nhiều năm về sau (nhưng không quá 05 năm theo quy định) với những người vẫn đang trong độ tuổi lao động, được tính bằng tổng mức đóng của các tháng đóng trước, chiết khấu theo lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân tháng do BHXH Việt Nam công bố của năm trước liền kề với năm đóng.

Mức đóng BHXH tự nguyện hằng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia lựa chọn. Mức thu nhập tháng thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định của thủ tướng Chính phủ (hiện tại là 700 ngàn đồng với khu vực nông thông và 900 ngàn đồng với khu vực thành thị) và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở (hiện tại là 23 triệu đồng) tại thời điểm đóng.

Thời điểm hưởng lương hưu là ngày 01 của tháng liền kề sau tháng người tham gia BHXH tự nguyện có đủ điều kiện hưởng lương hưu và đủ điều kiện về tuổi đời. Chẳng hạn một nam lao động 60 tuổi có thời gian đóng BHXH là 11 năm, đến tháng 4/2016 đóng BHXH tự nguyện một lần cho 09 năm còn thiếu để đủ 20 năm đóng BHXH thì được hưởng lương hưu từ 01/05/2016.

Bên cạnh đó, từ năm 2018, người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỉ lệ phần trăm mức đóng BHXH hằng tháng. Cụ thể, nhà nước sẽ hỗ trợ 30% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo; 25% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ cận nghèo; bằng 10% đối với các đối tượng khác.

Mức hỗ trợ tiền đóng hằng tháng cho người tham gia BHXH tự nguyện trong giai đoạn 2018- 2020 là 46.200 đồng/tháng với người nghèo, 38.500 đồng với người cận nghèo và các đối tượng khác là 15.400 đồng. Sau đó, căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế- xã hội và khả năng ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ, Chính phủ sẽ xem xét điều chỉnh mức hỗ trợ tiền đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện cho phù hợp.

Người muốn tham gia BHXH tự nguyện cần đến các đại lý thu BHXH tự nguyện tại bưu điện quận, huyện để đăng ký tham BHXH tự nguyện và hoặc được hướng dẫn làm thủ tục đóng BHXH một lần để hưởng lương hưu. Thủ tục bao gồm tờ khai đăng ký tham gia BHXH (đăng ký lần đầu), sổ BHXH (nếu đã từng tham gia BHXH), tờ khai thay đổi thông tin người tham gia (nếu thay đổi mức đóng, phương thức đóng).

Đối với các trường hợp có yêu cầu đóng ngay một lần cho số tháng còn thiếu trong tháng 4/2016 để giải quyết ngay chế độ hưu trí thì có thể đóng và nộp yêu cầu hưởng chế độ hưu trí tại cơ quan BHXH quận, huyện nơi cư trú. Người đủ 20 năm đóng và đủ tuổi đời về hưu (nam 60, nữ 55) sẽ được hưởng lương hưu ngày trong tháng 5/2016.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 04/04/2016.

Download Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH tại đây.
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »