Về chúng tôi

Nền kinh tế phát triển nhanh và tốc độ toàn cầu hóa đang tăng tốc thì yêu cầu quản lý ngày càng cao, nhu cầu cung cấp thông tin, thông tin kế toán phải kịp thời, chính xác. Do đó, người kế toán phải thường xuyên cập nhật kiến thức về kế toán, luật thuế nếu không muốn bị bỏ lại phía sau.

là trang chia sẻ thông tin về tài chính kế toán, kiểm toán và thuế. Chúng tôi bao gồm đội ngũ có kinh nghiệm trong việc xử lý các tình huống về kế toán, thuế - là những người hiện đang làm việc tại các doanh nghiệp, các tập đoàn tại Việt Nam.

Ketoan.biz là nơi chia sẻ, cập nhật thường xuyên các văn bản thuế, chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán, các biểu mẫu về kế toán, lao động, tiền lương … cũng như chia sẻ những bài viết phân tích, bình luận liên quan của các chuyên gia hàng đầu về tài chính, kế toán.

Trong kỷ nguyên kỹ thuật số, khi các chính sách về kế toán, thuế đang có nhiều thay đổi, chúng tôi tin rằng Ketoan.biz là kênh chia sẻ thông tin, có những đóng góp tích cực trong nghề nghiệp, giúp các bạn theo sát sự chuyển biến của nghề kế toán.

Ban Quản trị website.