Mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2016

>> Tăng mức lương tối thiểu vùng từ 01/01/2016
>> Quyết định 959/QĐ-BHXH- hướng dẫn thủ tục đăng ký BHXH, BHYT, BHTN năm 2016
>> Bắt buộc đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ 01/07/2016Mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2016
Theo quy định, mức đóng BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ năm 2016 không thay đổi so với năm năm 2015 nhưng mức làm căn cứ đóng bao gồm tiền lương và phụ cấp lương ghi trên hợp đồng lao động.

1. Đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, CPCĐ năm 2016:

Theo quy định Luật BHXH, Luât BHYT, Luật việc làm, Nghị định 105/2015/NĐ-CP và mới đây là Quyết định 959/QĐ-BHXH, thì đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, CPCĐ thống nhất như sau:

- Người Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, 
- Người lao động làm việc có hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên.

Như vậy, đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, CPCĐ xác đinh thống nhất là người lao động làm việc có Hợp đồng lao động thời hạn từ 03 tháng trở lên.


2. Mức đóng BHXH, BHYT, BHTN, CPCĐ năm 2016:

Mức đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp và Kinh phí công đoàn của năm 2016 không thay đổi so với năm 2015, tức tổng cộng là 34,5%. Theo đó, người sử dụng lao động chịu 24% được trích vào chi phí, người lao động chịu 10,5% khấu trừ lương hàng tháng, cụ thể:


BHXH
BHYT
BHTN
KPCĐ
Tổng
Người sử dụng lao động
18%
3%
1%
2%
24%
Người lao động
  8%
1,5%
1%

  10,5%
Tổng cộng
26%
4,5%
2%
2%
  34,5%


3. Mức lương căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN, CPCĐ, Bảo hiểm TNLĐ:

Theo khoản 2 điều 89 Luật BHXH số 58/2014/QH13, kể từ ngày 01/01/2016, người lao động đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng căn cứ đóng BHXH là mức lương và phụ cấp lương ghi trên hợp đồng lao động (trước đây chỉ đóng trên mức lương).

Phụ cấp lương theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH là các khoản phụ cấp bao gồm:

- Phụ cấp chức vụ, chức danh.

- Phụ cấp trách nhiệm.

- Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

- Phụ cấp thâm niên.

- Phụ cấp khu vực.

- Phụ cấp lưu động.

- Phụ cấp thu hút.

- Phụ cấp có tính chất tương tự.
Ketoan.biz

Chia sẻ bài viết

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »