Từ năm 2021, chưa nghỉ hết ngày nghỉ hằng năm sẽ không được trả tiền những ngày chưa nghỉ?

chưa nghỉ hết ngày nghỉ hằng năm sẽ không được công ty chi trả tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

Bộ Luật lao động năm 2019 (Luật số 45/2019/QH14) được ban hành ngày 20/11/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, được cho là có những điểm mới so với Bộ luật lao động năm 2012, trong đó có đề cập đến tiền lương của ngày nghỉ phép của người lao động.

Theo quy định hiện hành (Bộ Luật lao động năm 2012) thì người lao động chưa nghỉ hết ngày nghỉ phép hàng năm thì sẽ được doanh nghiệp chi trả tiền lương cho những ngày chưa nghỉ, cụ thể Điều 114 Bộ Luật lao động năm 2012 quy định ngư sau:

"Điều 114. Thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ 

 1. Người lao động do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ.".

Tuy nhiên, tại Khoản 3 Điều 113 Bộ Luật lao động năm 2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 đã có những thay đổi đáng chú ý về chi trả tiền lương ngày nghỉ phép, như sau:

"Điều 113: Nghỉ hàng năm
...
3. Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.".

Theo Điều 113 Bộ Luật lao động năm 2019 thì đã bỏ cụm từ "hoặc vì các lý do khác" mà Bộ luật lao động năm 2012 đã đề cập ở trên. Điều ngày có nghĩa, người lao động chỉ được thanh toán tiền lương nghỉ phép cho những ngày phép chưa nghỉ hết khi thôi việc, bị mất việc làm; những trường hợp khác như chưa nghỉ hết phép mà người lao động vẫn đang làm việc sẽ không được doanh nghiệp chi trả những ngày chưa nghỉ hết đó.

Vậy, người lao động còn làm việc tại doanh nghiệp mà chưa nghỉ hết ngày nghỉ phép hàng năm thì xử lý thế nào?

Cũng giống như Bộ Luật lao động năm 2012, Bộ luật lao động năm 2019 cho phép người lao động được thỏa thuận với doanh nghiệp cộng dồn ngày nghỉ phép chưa nghỉ hết vào các năm sau nhưng không quá 03 năm. Điều này quy định cụ thể tại khoản 4 Điều 113 Bộ Luật lao động năm 2019:

"4. Người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động biết. Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.".

Tóm lại, từ ngày 01/01/2021, ngày nghỉ hàng năm thì người lao động cần lưu ý các vấn đề sau:

- Chỉ khi thôi việc, mất việc làm người lao động mới được doanh nghiệp thanh toán những ngày phép chưa nghỉ hết (nếu có).

- Người lao động còn làm việc cho doanh nghiệp mà chưa nghỉ hết ngày nghỉ hằng năm sẽ không được doanh nghiệp chi trả tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

- Nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm theo quy định; hoặc thỏa thuận với doanh nghiệp để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa ba năm một lần.
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »