Hiển thị các bài đăng có nhãn Lao động. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lao động. Hiển thị tất cả bài đăng

Điểm mới về đăng ký cấp giấy phép lao động người nước ngoài từ 02/10/2017

Điểm mới về đăng ký cấp giấy phép lao động người nước ngoài từ 02/10/2017
Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/08/2017 của Bộ lao động- Thương binh và xã hội quy định người sử dụng lao động có nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài phải khai trình thông tin sử dụng lao động người nước ngoài đến cơ quan quản lý.