Hiển thị các bài đăng có nhãn Lao động. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lao động. Hiển thị tất cả bài đăng

Từ năm 2021, chưa nghỉ hết ngày nghỉ hằng năm sẽ không được trả tiền những ngày chưa nghỉ?

chưa nghỉ hết ngày nghỉ hằng năm sẽ không được công ty chi trả tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

Bộ Luật lao động năm 2019 (Luật số 45/2019/QH14) được ban hành ngày 20/11/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, được cho là có những điểm mới so với Bộ luật lao động năm 2012, trong đó có đề cập đến tiền lương của ngày nghỉ phép của người lao động.

Điểm mới về đăng ký cấp giấy phép lao động người nước ngoài từ 02/10/2017

Điểm mới về đăng ký cấp giấy phép lao động người nước ngoài từ 02/10/2017
Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/08/2017 của Bộ lao động- Thương binh và xã hội quy định người sử dụng lao động có nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài phải khai trình thông tin sử dụng lao động người nước ngoài đến cơ quan quản lý.