Điều chỉnh mức lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH áp dụng năm 2019

Điều chỉnh mức lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH áp dụng năm 2019
Ngày 26/12/2018, Bộ lao động- Thương binh và xã hội đã ban hành Thông tư 35/2018/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

Đối tượng điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP nhằm chống trượt giá đồng tiền khi người lao động tính, lãnh khoản các khoản trợ cấp tính theo tiền lương.

Theo đó, các đối tượng áp dụng và mức điều chỉnh tiền lương tháng đóng BHXH như sau:

- Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 trở đi, hưởng bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019.

- Người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Tiền tháng tháng đóng BHXH của 2 đối tượng trên được tính như sau:

Điều chỉnh mức lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH áp dụng năm 2019

Trong đó, mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng được quy định như sau:
Năm Trước 1995 19951996199719981999200020012002
Mức điều chỉnh 4,72 4,013,793,673,413,263,323,333,20
Năm 2003 20042005200620072008200920102011
Mức điều chỉnh 3,10 2,882,662,472,281,861,741,591,34
Năm 2012 2013201420152016201720182019
Mức điều chỉnh 1,23 1,151,111,101,071,041,001,00
Đối tượng điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019. Thu nhập tháng đóng BHXH được tính như sau:

Điều chỉnh mức lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH áp dụng năm 2019

Trong đó, mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng được quy định như sau:

Năm 2008 20092010201120122013
Mức điều chỉnh 1,86 1,741,591,341,231,15
Năm 2014 20152016201720182019
Mức điều chỉnh 1,11 1,101,071,041,001,00
Thông tư 35/2018/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ 15/02/2019, các quy định tại Thông tư này được áp dụng từ ngày 01/01/2019.
...

Download Thông tư 35/2018/TT-BLĐTBXH.
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »