Thông tư 23/2016/TT-BLĐTBXH: hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH năm 2016

Thông tư 23/2016/TT-BLĐTBXH: hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH năm 2016
Thông tư 23/2016/TT-BLĐTBXH được Bộ lao động-Thương binh xã hội ban hành ngày 15/07/2016 hướng dẫn điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 55/2016/NĐ-CP.Theo đó, Thông tư 23/2016/TT-BLĐTBXH có một số điểm đáng lưu ý sau:

Điều chỉnh mức hưởng đối với người bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến trước ngày 01 tháng 5 năm 2016.


Mức lương hưu, trợ cấp hằng tháng mới = Mức lương hưu, trợ cấp hiện hưởng x 1,08


Điều chỉnh mức hưởng đối với người có mức lương hưu, trợ cấp dưới 2.000.000 đồng/tháng:


+ Đối với người có mức lương hưu từ 1.750.000 đồng/tháng trở xuống: 

Mức lương hưu sau điều chỉnh được cộng (+) thêm 250.000 đồng/tháng.

+ Đối với người có mức lương hưu từ trên 1.750.000 đồng/tháng đến dưới 2.000.000 đồng/tháng: 

Mức lương hưu sau điều chỉnh là 2.000.000 đồng/tháng.

+ Đối với người có mức trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng từ 1.850.000 đồng/tháng trở xuống: 

Mức trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng sau điều chỉnh được cộng (+) thêm 150.000 đồng/tháng

+ Đối với người có mức trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng từ trên 1.850.000 đồng/tháng đến dưới 2.000.000 đồng/tháng: 

Mức trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hàng tháng sau điều chỉnh là 2.000.000 đồng/tháng.
...

Thông tư 23/2016/TT-BLĐTBXH có hiệu lực thi hành từ 01/09/2016.

Download Thông tư 23/2016/TT-BLĐTBXH tại đây.
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »