Thông tư 133/2016/TT-BTC- Ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừaThông tư 133/2016/TT-BTC- Ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa
Ngày 26/06/2016 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp Nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC.


Thông tư 133/2016/TT-BTC: Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa- sẽ có hiệu lực chính thức vào năm tới, tức ngày 01/01/2017 và tồn tại song song với Chế dộ kế toán doanh nghiệp (ban hành bởi Thông tư 200/2014/TT-BTC).

Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa dành cho các doanh nghiệp thực hiện Chế độ kế toán theo Thông tư này và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam liên quan, ngoại trừ các Chuẩn mực số 11, 19, 22, 25, 27, 28 và Chuẩn mực số 30.
.
Sau đây là một số điểm mới đáng chú ý của Thông tư 133/2016/TT-BTC:

+ Đơn giản hóa và coi trọng tính thực tế của doanh nghiệp:

- Hệ thống tài khoản kế toán chủ yếu phân theo cấp 1 và mỗi tài khoản chỉ phản ánh một nội dung (doanh nghiệp được mở TK chi tiết, theo dõi ngắn hay dài hạn).

- Doanh nghiệp được thiết kế sổ, chứng từ phù hợp với thực tế miễn không trái với Luật kế toán (đề cao tính quản trị của doanh nghiệp hơn là hơn mục đích quản lý Nhà nước).

- Doanh nghiệp được lựa chọn biểu mẫu báo cáo tài chính theo tính thanh khoản giảm dần hoặc phân biệt ngắn hạn, dài hạn theo truyền thống …

- Tự quyết định ghi hoặc không ghi doanh thu từ các giao dịch nội bộ mà không phụ thuộc chứng từ xuất ra là hóa đơn giá trị gia tăng hay phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ.

- Được tự quy định cho đơn vị hạch toán phụ thuộc ghi nhận khoản vốn nhận từ doanh nghiệp là nợ phải trả hoặc vốn chủ sở hữu.

+ Tách biệt giữa Kế toán và Thuế:

Công nhận mục đích của kế toán khác với mục đích của thuế cũng như thời điểm ghi nhận doanh thu, chi phí kế toán khác với thời điểm kê khai thuế.

+ Đề cao tính minh bạch của báo cáo tài chính, coi trọng bản chất hơn hình thức và chế độ kế toán mới sẽ tiếp cận gần hơn thông lệ và Chuẩn mực quốc tế.

Được ghi nhận doanh thu tương ứng với nghĩa vụ thực hiện, được đánh giá tổn thất khoản cho vay và bất động sản đầu tư ...

Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »