Từ 01/06/2017: Giảm một nửa mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động

Từ 01/06/2017: Giảm một nửa mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động
Ngày 14/04/2017 Chính phủ đã ban hành Nghị định 44/2017/NĐ-CP quy định mới về mức đóng bảo hiểm tai bạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Theo đó, người sử dụng lao động hàng tháng được giảm một nửa mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp so với quy định hiện hành, mức đóng cụ thể như sau:

- 0,5% trên tiền lương làm căn cứ đóng BHXH đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ 03 tháng trở lên (không bao gồm lao động giúp việc gia đình).

- 0,5% trên mức lương cơ sở đối với những người là hạn sĩ quan, chiến sĩ quân đội, công an ... (quy định tại điểm e khoản 1 Điều 2 Luật BHXH 2014).

Các quy định trên sẽ được áp dụng kể từ ngày 01/06/2017, tức ngày Nghị định 44/2017/NĐ-CP có hiệu lực.

Như vậy, kể từ ngày 01/06/2017, mức đóng BHXH thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động là 17,5% bao gồm: 14% quỹ hưu trí, tử tuất + 3% quỹ ốm đau, thai sản và 0,5% quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Đây là một nổ lực nữa của Chính phủ trong việc giảm bớt chi phí cho doanh nghiệp liên quan đến chí phí bảo hiểm. Trước đó, Chính phủ cũng có động thái tương tự khi khi thống nhất đề xuất điều chỉnh mức đóng bảo hiểm thất nghiệp đối với người sử dụng lao xuống còn 0,5% và đang chờ Quốc hội thông qua.

Lưu ý:
Đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ 01 đến dưới 03 tháng sẽ thực hiện quy định trên kể từ ngày 01/01/2018.

Mức lương đóng BHXH căn cứ trên mức lương và phụ cấp ghi trên hợp đồng lao động (quy định tại Thông tư 59/2015/TT-BTC).

Xem và download Nghị định 44/2017/NĐ-CP.
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »