Thông tư 147/2016 /TT-BTC: Quy định mới về quản lý và trích khấu hao tài sản cố định


Thông tư 147 /2016 /TT-BTC: Quy định mới về quản lý và trích khấu hao tài sản cố định
Theo thông tin từ Bộ Tài chính, ngày 13/10/2016 cơ quan này đã ban hành Thông tư 147/2016 /TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC: hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Theo đó, Thông tư 147/2016 /TT-BTC có một số điểm đáng chú ý sau:

Tài sản cố định (TSCĐ) dùng cho thuê, bán không được trích khấu hao.


Tài sản là nhà hỗn hợp vừa sử dụng làm tài sản hoạt động của doanh nghiệp vừa để bán, để cho thuê thì phải tách riêng và chỉ được hạch toán TSCĐ, đưa vào chi phí khấu hao phần tài sản doanh nghiệp sử dụng; 

Nếu tài sản dùng hỗn hợp không tách riêng được phần TSCĐ cho thuê, bán thì toàn bộ tài sản đó không được hạch toán TSCĐ, không được trích khấu hao, tức không được công nhận chi phí khấu hao hợp lý.

Bổ sung về phân loại TSCĐ hữu hình, cụ thể:


Loại 1: Nhà cửa, vật kiến trúc: là tài sản cố định của doanh nghiệp được hình thành sau quá trình thi công xây dựng như trụ sở làm việc, nhà kho, hàng rào, tháp nước, sân bãi, các công trình trang trí cho nhà cửa, đường sá, cầu cống, đường sắt, đường băng sân bay, cầu tầu, cầu cảng, ụ triền đà.

Loại 2: Máy móc, thiết bị: là toàn bộ các loại máy móc, thiết bị dùng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như máy móc chuyên dùng, thiết bị công tác, giàn khoan trong lĩnh vực dầu khí, cần cẩu, dây chuyền công nghệ, những máy móc đơn lẻ.

Loại 3: Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn: là các loại phương tiện vận tải gồm phương tiện vận tải đường sắt, đường thủy, đường bộ, đường không, đường ống và các thiết bị truyền dẫn như hệ thống thông tin, hệ thống điện, đường ống nước, băng tải, ống dẫn khí.

Loại 4: Thiết bị, dụng cụ quản lý: là những thiết bị, dụng cụ dùng trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như máy vi tính phục vụ quản lý, thiết bị điện tử, thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra chất lượng, máy hút ẩm, hút bụi, chống mối mọt.

Loại 5: Vườn cây lâu năm, súc vật làm việc và/hoặc cho sản phẩm: là các vườn cây lâu năm như vườn cà phê, vườn chè, vườn cao su, vườn cây ăn quả, thảm cỏ, thảm cây xanh...; súc vật làm việc và/hoặc cho sản phẩm như đàn voi, đàn ngựa, đàn trâu, đàn bò...

Loại 6: Các tài sản cố định là kết cấu hạ tầng, có giá trị lớn do Nhà nước đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước giao cho các tổ chức kinh tế quản lý, khai thác.

Loại 7: Các loại tài sản cố định khác: là toàn bộ các tài sản cố định khác chưa liệt kê vào sáu loại trên.

Thông tư 147/2016 /TT-BTC quy định TSCĐ đầu tư từ vốn Nhà nước (TSCĐ loại 6 được quy định tại Khoản 2 Điều 1) không phải trích khấu hao; thanh lý, nhượng bán đều phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan đại diện chủ sở hữu Nhà nước và giá bán, thanh lý đều nộp thăng vào Ngân sách Nhà nước.
...

Thông tư 147/2016 /TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 28/11/2016 và được áp dụng từ năm tài chính 2016.

Download Thông tư 147/2016 /TT-BTC tại đây.

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »