Điều chỉnh mức tiền lương, tiền công đã đóng BHXH năm 2015

Điều chỉnh mức tiền lương, tiền công đã đóng BHXH năm 2015
Ngày 23/01/2015, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 03/2015/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH). Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 3 năm 2015 nhưng các quy định tại Thông tư này áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

1. Đối với người đã đóng BHXH quy định tại Điều 2 Nghị định số 83/2008/NĐ-CP

Người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội hoặc đang bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần, từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2015.

Tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH sau điều chỉnh của từng năm
=
Tổng tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định của từng năm
 x 
Mức điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng BHXH của năm tương ứng

Trong đó, mức điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng được thực hiện theo bảng sau:

Năm t
Trước 1995
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Mức điều chỉnh
4,26
3,62
3,42
3,31
3,08
2,95
2,99
3,00
2,89
2,80
2,60
Năm t
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Mức điều chỉnh
2,40
2,23
2,06
1,68
1,57
1,44
1,21
1,11
1,04
1,00
1,00

2. Đối với người đã đóng BHXH quy định tại Điều 2 Nghị định số 134/2008/NĐ-CP

Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần, từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2015.

Thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện sau điều chỉnh của từng năm
=
Tổng thu nhập tháng đóng BHXH của từng năm
x
Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH của năm tương ứng

Trong đó, mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng được thực hiện theo bảng sau:

Năm t
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Mức điều chỉnh
1,68
1,57
1,44
1,21
1,11
1,04
1,00
1,00

Download Thông tư 03/2015/TT-BLĐTBXH tại đây.
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »