Hiển thị các bài đăng có nhãn Lao động-Tiền lương. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lao động-Tiền lương. Hiển thị tất cả bài đăng

Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 01/07/2022

Nghị định 38/2022/NĐ-CP tăng lương tối thiểu vùng năm 2022


Ngày 12/06/2022, Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động, Nghị định do Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh ký.

Người làm việc theo hợp đồng lao động được áp dụng theo Nghị định này bao gồm những đối tượng sau:

1- Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.

2- Người sử dụng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động gồm: Doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng người lao động làm việc cho mình theo thỏa thuận.

3- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện mức lương tối thiểu quy định tại Nghị định này.

Theo đó, kể từ ngày 01/07/2022, mức lương tối thiểu vùng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động tăng bình quân khoảng 6% so với mức lương tối thiểu vùng hiện hành, cụ thể:

Vùng Mức lương tối thiểu vùng áp dụng hiện hành Mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ 01/07/2022 Mức tăng
I 4.420.000 đồng/tháng 4.680.000 đồng/tháng 260.000 đồng (5,88%)
II 3.820.000 đồng/tháng 4.160.000 đồng/tháng 240.000 đồng (6,12%)
III 3.430.000 đồng/tháng 3.640.000 đồng/tháng 210.000 đồng (6,12%)
IV 3.070.000 đồng/tháng 3.250.000 đồng/tháng 180.000 đồng (5,86%)

Đáng chú ý, Nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu làm việc theo giờ theo 4 vùng: vùng I là 22.500 đồng/giờ, vùng II là 20.000 đồng/giờ, vùng III là 17.500 đồng/giờ, vùng IV là 15.600 đồng/giờ.

Được biết, mức lương tối thiểu tháng là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tháng, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng.

Mức lương tối thiểu giờ là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo giờ, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc trong một giờ và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu giờ.

Đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tuần hoặc theo ngày hoặc theo sản phẩm hoặc lương khoán thì mức lương của các hình thức trả lương này nếu quy đổi theo tháng hoặc theo giờ không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng hoặc mức lương tối thiểu giờ.

Nghị định số: 38/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/07/2022.

Ketoan.biz

Từ 01/07/2020, thu nhập trên 11 triệu đồng mới phải nộp thuế TNCN

Ngày 02/06/2020, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân.

Theo đó, mức giảm trừ thuế thu nhập cá nhân đối với người nộp thuế là 11.000.000 đồng/tháng tương đương 132.000.000 đồng/năm; mức giảm trừ đối với người phụ thuộc là 4.400.000 đồng/tháng/người tương đương 52.800.000 đồng/năm/người. Mức giảm trừ mới này được áp dụng từ ngày 01/07/2020 và cho cả kỳ tính thuế năm 2020.

Tăng mức đóng thuế lên 11 triệu đồng, mức giảm trừ gia cảnh mới là 4,4 triệu đồng.

Được biết, theo quy định cũ, mức giảm trừ đối với người nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng, tương đương 108 triệu đồng/ năm. Mức giảm trừ gia cảnh đối với mỗi người phụ thuộc là 3.6 triệu đồng/ tháng, tương đương 43.2 triệu đồng/năm.

Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 có hiệu lực từ ngày 01/07/2020 và cho cả kỳ tính thuế năm 2020. Tuy nhiên, về mặt thủ tục thì trong thời gian tới, Chính phủ sẽ ban hành Nghị định để hướng dẫn thực hiện.
Ketoan.biz