Thông tư 09/2015/TT-BTC: Chấm dứt tranh cải về góp vốn bằng tiền mặt

Thông tư 09/2015/TT-BTC: Chấm dứt tranh cải về góp vốn bằng tiền mặt
Ngày 29/01/2015, Bộ tài chính đã ban hành Thông tư số 09/2015/TT-BTC hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp, theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 222/2013/NĐ-CP, ngày 31/12/2013 của Chính phủ, về thanh toán bằng tiền mặt. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 17/03/2015.
Theo đó, các doanh nghiệp không sử dụng tiền mặt (tiền giấy, tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước phát hành) để thanh toán khi thực hiện các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác.

Các hình thức giao dich góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác, doanh nghiệp có thể sử dụng một trong các hình thức như thanh toán bằng Sec, Ủy nhiệm chi- chuyển tiền và các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt phù hợp khác theo quy định hiện hành.

Doanh nghiệp khi thực hiện giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác bằng tài sản (không phải bằng tiền) thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Về hình thức thanh toán trong giao dịch vay, cho vay và trả nợ vay lẫn nhau giữa các doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng, khi thực hiện các giao dịch vay, cho vay và trả nợ vay lẫn nhau sử dụng các hình thức thanh toán như trên.

Các doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng khi thực hiện giao dịch vay, cho vay và trả nợ vay lẫn nhau bằng tài sản (không phải bằng tiền), đối trừ công nợ, chuyển giao nghĩa vụ nợ thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Như vậy, Thông tư 09/2015/TT-BTC có hiệu lực vào ngày 17/03/2015 tới đây sẽ chấm dứt tranh cải lâu nay của các doanh nghiệp khi góp vốn vào doanh nghiệp khác. Thực hiện tốt việc thanh toán không dùng tiền mặt sẽ giúp Doanh nghiệp- Ngân hàng- Nhà nước đạt hiệu quả cao trong hoạt động của mình, đồng thời thúc đẩy nền kinh tế ngày càng phát triển.
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »