Tăng 8% lương hưu, trợ cấp BHXH từ 01/01/2015

>> Điều chỉnh mức tiền lương, tiền công đóng BHXH năm 2015

Tăng 8% lương hưu, trợ cấp BHXH từ 01/01/2015

Ngày 02/02/2015, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 05/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hàng tháng. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 20/03/2015 nhưng các quy định tại Thông tư này được thực hiện từ 01/01/2015.


Thông tư 05/2015/TT-BLĐTBXH nhằm hướng dẫn thực hiện theo tinh thần của Nghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 22/01/2015 của Chính phủ. Thông tư có những điểm đáng chú ý sau:

1. Đối tượng áp dụng

- Là cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu hưởng trợ cấp hàng tháng từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang theo quy định tại Quyết định số41/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ); 

- Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu trước ngày 1/1/2015; cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP và 09/1998/NĐ-CP của Chính phủ đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng trước ngày 1/1/2015.

2. Mức điều chỉnh

Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của các đối tượng quy định trên được điều chỉnh như sau:

Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng từ tháng 01/2015

=
Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp tháng 12/2014

X

1,08

Như vậy, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ tăng thêm 1,08 lần tương ứng tăng thêm 8% kể từ ngày 01/01/2015. Mức tăng này sẽ bù đắp sự trượt giá của đồng tiền, góp phần ổn định mức sống của những người đang hưởng trợ cấp xã hội.

Ví dụ 1: 

Ông A, có mức lương hưu tháng 12/2014 là 4.011.800 đồng/tháng. Mức lương hưu của ông A từ tháng 01/2015 được điều chỉnh như sau:

4.011.800 đồng/tháng x 1,08 = 4.332.744 đồng/tháng

Ví dụ 2: 

Ông B là cán bộ xã nghỉ việc, hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Nghị định số 09/1998/NĐ-CP có mức trợ cấp tháng 12/2014 là 1.493.000 đồng/tháng. Mức trợ cấp hàng tháng của ông B từ tháng 01/2015 được điều chỉnh như sau:

1.493.000 đồng/tháng x 1,08 = 1.612.440 đồng/tháng.

Ví dụ 3: 

Ông C, nghỉ việc hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, có mức trợ cấp tháng 12/2014 là 1.621.200 đồng/tháng. Mức trợ cấp mất sức lao động của ông C từ tháng 01/2015 được điều chỉnh như sau:

1.621.200 đồng/tháng x 1,08 = 1.750.896 đồng/tháng.

Download Thông tư 05/2015/TT-BLĐTBXH tại đây.
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »