Những điểm mới về Bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 01/01/2015

Những điểm mới về Bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 01/01/2015
Hiện nay (trước 31/12/2014), các quy định về bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được hướng dẫn và thực hiện tại Luật Bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, các nội dung này sẽ được tách biệt và được quy định tại Luật việc làm khi Luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2015. Luật việc làm mở rộng đối tượng tham gia, bổ sung quy định về điều kiện hưởng, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp … 

1. Đối tượng bắt buột tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Đối tượng tham gia BHTN bắt buộc bao gồm lao động có hợp đồng lao động mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng, lao đông làm việc với hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc có xác định thời hạn.

Trường hợp người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động thì trách nhiệm tham gia BHTN của người lao động và người sử dụng lao động là hợp đồng lao động giao kết đầu tiên.

Như vậy, đối tượng tham gia BHTN theo Luật mới là lao động làm việc có hợp đồng lao động thời hạn từ 03 tháng trở lên, không phân biệt là doanh nghiệp có 10 lao động trở lên mới tham gia BHTN như hiện nay.

2. Mức lương và tỷ lệ căn cứ đóng BHTN

- Theo quy định mới, tiền lương tháng đóng BHTN là tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thực hiện theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội. Trường hợp mức tiền lương tháng đóng BHTN cao hơn 20 tháng lương tối thiểu vùng thì áp dụng bằng 20 tháng lương tối thiểu vùng theo quy định tại thời điểm đóng BHTN. 

- Tỷ lệ đóng BHTN tổng cộng là 2% tiền lương tháng, trong đó người sử dụng lao động và người lao động đồng mỗi bên đóng 1% mức lương tháng theo hợp đồng lao động nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng quy định như trên.

3. Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

- Đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng lao động xác định thời hạn.

- Đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc công việc có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng, phải đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động.

- Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm;

- Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, trừ một số trường hợp như: thực hiện nghĩa vụ quân sự; bị tạm giam hoặc chấp hành hình phạt tù,…

Lưu ý: Người lao động sẽ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật, hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.

4. Quyền lợi hưởng trợ cấp thất nghiệp

- Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng của người lao động bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHTN của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

- Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng BHTN. Theo đó, người lao động đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp. Sau đó, cứ mỗi 12 tháng đóng đủ thì người lao động được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tổng thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp thtối đa là không quá 12 tháng.

Ngoài khoản trợ cấp thất nghiệp, người tham gia BHTN còn được hỗ trợ học nghề, hỗ trợ tìm việc làm, Luật Việc làm đã bổ sung chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.

Lưu ý: Khi người lao động có việc làm khi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì số tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp chưa nhận sẽ được bảo lưu để nhận cùng những lần thất nghiệp sau. (Quy định hiện nay là khi người lao động đang hưởng trợ cáp thất nghiệp có việc làm thì sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần trên số tháng chưa hưởng còn lại).

Tải Luật việc làm tại đây
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »