Lương cơ sở năm 2019 tăng hơn 7%

Lương cơ sở năm 2019 tăng hơn 7%
Với đa số tán thành, chiều 9/11 Quốc hội đã thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 với 86,19% biểu quyết tán thành.

Theo Nghị quyết 70/2018/QH14, Quộc hội thống nhất điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,49 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách Nhà nước bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng bằng mức tăng lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ ngày 01 tháng 07 năm 2019.

Như vậy, mức lương cơ sở năm 2019 tăng thêm 100.000 đồng/tháng, tương ứng tăng 7,19% so với mức lương cơ sở năm 2018.

Mức tăng lương cơ sở năm 2019 được cho là cao hơn so với mức tăng của vài năm gần đây. Chẳng hạn, mức lương cơ sở năm 2018 tăng 90.000 đồng/tháng so với năm 2017 (từ 1,3 triệu đồng tăng lên 1,39 triệu đồng/tháng); mức lương cơ sở năm 2017 cũng chỉ tăng 90.000 đồng/tháng so với năm 2016 (từ 1,21 triệu đồng tăng lên 1,3 triệu đồng).

>> Hội đồng đã thống nhất phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2019 thêm 5,3%

Về thủ tục, Chính phủ sẽ ban hành Nghị định nhằm hướng dẫn thực hiện các nội dung Nghị quyết của Quốc hội. Tuy nhiên, mức tăng và thời điểm áp dụng mức lương cơ sở  mới của năm 2019 chắc chắn không có gì thay đổi so với nội dung mà Nghị quyết của Quốc hội đã thông qua.

* Mức lương cơ sở làm căn cứ để điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (thai sản), trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm), trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng (tăng bằng mức tăng lương cơ sở), làm căn cứ tính lương, phụ cấp, sinh hoạt phí ... cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước ...

Cập nhật:

- Ngày 09/05/2019, thực hiện Nghị quyết 70/2018/QH14Chính phủ chính thức ban hành Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Ngày 20/05/2019, Chính phủ chính thức ban hành Nghị định số 44/2019/NĐ-CP điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng để triển khai Nghị quyết 70/2018/QH14.
Ketoan.biz tổng hợp

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »