Lương cơ sở năm 2018 tăng thêm gần 7%

Lương cơ sở năm 2018 tăng thêm 7%
Đó là nội dung được nêu tại Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 vừa được Quốc hội thông qua sáng 13/11/2017.

Với 437 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tại hội trường, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 với 425 đại biểu Quốc hội tán thành, chiếm 86,56% tổng số đại biểu Quốc hội.

Theo đó, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở từ ngày 01/07/2018, Quốc hội đồng ý tăng mức lương cơ sở từ 1.300.000 đồng/tháng lên 1.390.000 đồng/tháng, tức tăng 90.000 đồng, tương ứng tăng 6,92%.

Về thủ tục, Chính phủ sẽ ban hành Nghị định nhằm hướng dẫn thực hiện các nội dung Nghị quyết của Quốc hội. Như vậy, so với mức tăng lương cơ sở năm 2017 là 7,44% (từ 1,21 triệu đồng lên 1,3 triệu đồng) thì mức tăng lương cơ sở năm 2018 tăng "khiêm tốn" hơn, ít hơn khoảng 0,5%.

Mức lương cơ sở làm căn cứ để tính trợ cấp thai sản, lương hưu mà còn dùng làm căn cứ tính lương, phụ cấp, sinh hoạt phí ... cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước ...

Theo Nghị quyết, trong giai đoạn 2018-2020, các địa phương có điều tiết về ngân sách Trung ương, trường hợp xác định bảo đảm nguồn kinh phí cải cách tiền lương và thực hiện các chính sách an sinh xã hội cho cả lộ trình, không đề nghị ngân sách Trung ương hỗ trợ, thì được phép sử dụng nguồn làm lương còn dư để đầu tư phát triển các công trình xây dựng theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến điều chỉnh dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017, Quốc hội đồng ý giảm dự toán vốn trái phiếu Chính phủ 14.033,79 tỷ đồng, đồng thời điều chỉnh tăng dự toán vốn ngoài nước 14.033,79 tỷ đồng để bố trí dự toán cho các dự án đã giải ngân nhưng chưa được bố trí dự toán theo quy định từ năm 2016 trở về trước.

Đáng chú ý, Nghị quyết đã thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 với mức bội chi ngân sách Nhà nước là 204.000 tỷ đồng. Tổng mức vay của ngân sách Nhà nước, bao gồm vay để bù đắp bội chi và vay để trả nợ gốc của ngân sách Nhà nước là 363.284 tỷ đồng ...

Cập nhật:

Ngày 15/05/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang như nội dung Nghị quyết đã được Quốc hội thông qua tháng 11 năm ngoái.

Theo đó, từ ngày 01/07/2018, mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng/tháng, thay cho mức cũ là 1.300.000 đồng/tháng.


Mức lương cơ sở này dùng để làm căn cứ cho việc tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định 72/2018/NĐ-CP; tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật; tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.
(Ketoan.biz tổng hợp)

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »