Doanh nghiệp phải công khai đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2019

Doanh nghiệp phải công khai đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2019
Ngày 07/11/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 149/2018/NĐ-CP quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.


Theo đó, người sử dụng lao động phải công khai các khoản đóng bảo hiểm và các nội dung liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ đối với người lao động, cụ thể:

- Tình hình thực hiện nhiệm vụ, sản xuất, kinh doanh.

- Nội quy, quy chế và các văn bản quy định khác của doanh nghiệp liên quan đến nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

- Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể ngành, thỏa ước lao động tập thể khác mà doanh nghiệp tham gia.

- Nghị quyết Hội nghị người lao động.

- Việc trích lập, sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và các quỹ do người lao động đóng góp (nếu có).

- Việc trích nộp kinh phí công đoàn, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

- Tình hình thực hiện thi đua, khen thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Các quy chế dân chủ phải có sự tham gia ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và được phổ biến công khai đến người lao động tại nơi làm việc trước khi thực hiện.

Bên cạnh đó, Nghị định 149/2018/NĐ-CP cho phép người lao động được kiểm tra, giám sát việc trích nộp các khoản bảo hiểm, các khoản liên quan đến quyền lợi của người lao động, như:

- Việc thực hiện hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể.

- Việc thực hiện nội quy lao động, các quy chế và các văn bản quy định khác của doanh nghiệp liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

- Việc sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, các quỹ do người lao động đóng góp.

- Việc trích nộp kinh phí công đoàn, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động.

- Việc thực hiện thi đua, khen thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

- Việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động.

Ngoài ra, người lao động được quyền giao kết, thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật; Gia nhập hoặc không gia nhập tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở ...

Nghị định 149/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 thay thế Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/06/2013.

Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »