Mức lương tối thiểu vùng năm 2019 tăng thêm 5,3%


Mức lương tối thiểu vùng năm 2019 tăng thêm 5,3%
Theo Tapchibaohiemxahoi, sáng 13/8, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã thống nhất mức lương tối thiểu vùng năm 2019.

Theo đó, Hội đồng đã thống nhất phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2019 như sau:

Vùng I tăng lên mức 4.180.000 đồng, tức tăng 200.000 đồng, tương ứng tăng 5,03% so với năm 2018;

Vùng II tăng lên  mức 3.710.000 đồng, tức tăng 180.000 đồng, tương ứng tăng 5,1% so với năm 2018;

Vùng III tăng lên mức 3.250.000 đồng, tức tăng 160.000 đồng, tương ứng tăng 5,18% so với năm 2018;

Vùng IV tăng lên mức 2.920.000 đồng, tức tăng 160.000 đồng, tương ứng tăng 5,8% so với năm 2018.

Như vậy, mức tăng trung bình lương tối thiểu vùng năm 2019 khoảng 5,3% so với mức lương tối thiểu vùng năm 2018; Mức tăng lương lần này thấp hơn mức tăng mấy năm gần đây, mức tăng lương tối thiểu vùng trung bình năm 2018 khoảng 6,5%.

Tuy nhiên, mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2019 chính thức phải chờ Chính phủ ban hành Nghị định và thông qua.

Được biết, từ nay đến năm 2020, Chính phủ sẽ tiếp tục điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng đáp ứng mức sống tối thiểu cho người lao động. Từ năm 2020 trở đi, theo Nghị quyết số 27-NQ/TW, tinh thần cải cách tiền lương tiến tới Nhà nước sẽ không can thiệp vào chính sách tiền lương của doanh nghiệp.
(Theo Tapchibaohiemxahoi)
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »