Mức lương tối thiểu vùng năm 2019 tăng thêm 5,3%


Mức lương tối thiểu vùng năm 2019 tăng thêm 5,3%
Ngày 16/11/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng năm 2019 đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. 

Theo đó,  mức lương tối thiểu vùng năm 2019 đối với người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng của Bộ luật lao động; làm việc trong doanh nghiệp thành lập theo Luật Doanh nghiệp; hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam có thuê lao động mức lương tối thiểu vùng năm 2019 được quy định như sau:
Vùng I tăng lên mức 4.180.000 đồng, tức tăng 200.000 đồng, tương ứng tăng 5,03% so với năm 2018;

Vùng II tăng lên  mức 3.710.000 đồng, tức tăng 180.000 đồng, tương ứng tăng 5,1% so với năm 2018;

Vùng III tăng lên mức 3.250.000 đồng, tức tăng 160.000 đồng, tương ứng tăng 5,18% so với năm 2018;

Vùng IV tăng lên mức 2.920.000 đồng, tức tăng 160.000 đồng, tương ứng tăng 5,8% so với năm 2018.
Như vậy, mức tăng trung bình lương tối thiểu vùng năm 2019 khoảng 5,3% so với mức lương tối thiểu vùng năm 2018; Mức tăng lương lần này thấp hơn mức tăng mấy năm gần đây, mức tăng lương tối thiểu vùng trung bình năm 2018 khoảng 6,5%.

So với đề xuất phương án mức lương tối thiểu vùng năm 2019 của Hội đồng Tiền lương Quốc gia trình Chính phủ trước đó, mức lương các vùng năm 2019 quy định tại Nghị định 157/2018/NĐ-CP không có gì thay đổi.

Lương tối thiểu vùng là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp, người lao động thỏa thuận và trả lương trong điều kiện bình thường đối với người làm công việc giản đơn nhất; cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề.

Nghị định 157/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 thay thế Nghị định 141/2017/NĐ-CP,

Toàn văn Nghị định 157/2018/NĐ-CP:Mức lương tối thiểu vùng năm 2019 tăng thêm 5,3%

* Được biết, từ nay đến năm 2020, Chính phủ sẽ tiếp tục điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng đáp ứng mức sống tối thiểu cho người lao động. Từ năm 2020 trở đi, theo Nghị quyết số 27-NQ/TW, tinh thần cải cách tiền lương tiến tới Nhà nước sẽ không can thiệp vào chính sách tiền lương của doanh nghiệp.
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »