Hợp đồng lao động dưới 03 tháng có bắt buộc tham gia bảo hiểm?


Hợp đồng lao động dưới 03 tháng có bắt buộc tham gia bảo hiểm?
Kể từ 01/01/2016, theo Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi), người lao động có hợp đồng lao động 01-03 tháng cũng thuộc đối tượng tham gia bải hiểm xã hội bắt buộc. Tuy nhiên, theo quy định hiện nay, việc đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với lao động có hợp đồng dưới 03 tháng, Luật vẫn còn để ngỏ.

Lao động có hợp đồng dưới 03 tháng có bắt buộc tham gia Bảo hiểm không?

Theo quy định Luật BHXH hiện hành, Luât BHYT, Luật việc làm hiện hành và mới đây là Nghị định 105/2015/NĐ-CP, thì đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN là người người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, người lao động làm việc có hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên.

Như vậy, lao động có hợp đồng lao động có thời hạn dưới 03 tháng, hiện nay Luật chưa bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Lưu ý: Từ năm 2018, hợp đồng lao động có thời hạn từ 1-3 tháng thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc.

Vậy người lao động có nộp thuế TNCN khi ký hợp đồng dưới 03 tháng không?

Theo khoản i Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC, tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng có tổng mức trả thu nhập từ 02 triệu đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập.

Tuy nhiên, cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập, ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN.

* Cập nhật: Từ 30/07/2015, cá nhân làm cam kết theo mẫu 02/CK-TNCN- Ban hành theo Thông tư 92/2015/TT-BTC (thay mẫu 23/BCK-TNCN cũ) là những lao động đã được cơ quan thuế cấp mã số thuế cá nhân.
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »