Mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong doanh nghiệp


Mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong doanh nghiệp
(Ảnh minh họa, nguồn internet)

1. Mức đóng BHXH, BHYT, BHTN, CPCĐ năm 2015:

Kể từ ngày 01/01/2015, mức đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và Kinh phí công đoàn (KPCĐ), tổng cộng là 34,5% tiền lương, tiền công tháng. Theo đó, người sử dụng lao động chịu 24% được trích vào chi phí, người lao động chịu 10,5% khấu trừ lương hàng tháng, cụ thể:


BHXH
BHYT
BHTN
CPCĐ
Tổng
Người sử dụng lao động
18%
3%
1%
2%
24%
Người lao động
  8%
1,5%
1%

  10,5%
Tổng cộng
26%
4,5%
2%
2%
  34,5%

2. Đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, CPCĐ năm 2015:

Theo quy định Luật BHXH, Luât BHYT, Luật việc làm, Quyết định 111/QĐ-BHXH và mới đây là Nghị định 105/2015/NĐ-CP, thì đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, CPCĐ thống nhất như sau:

- Người Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, 
- Người lao động làm việc có hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên.

Như vậy, đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, CPCĐ xác đinh thống nhất là người lao động làm việc có Hợp đồng lao động thời hạn từ 03 tháng trở lên, bỏ quy định cũ trước đây là Doanh nghiệp có từ 10 lao động trở lên mới tham gia.

3. Mức lương căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN, CPCĐ:

Mức lương đóng căn cứ đóng các khoản BHXH, BHYT, BHTN, CPCĐ của năm 2015 là mức lương thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động nhưng không đươc thấp hơn mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định 103/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 11/11/2014.

Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »