Biểu mẫu về thuế đối với cá nhân kinh doanh và thuế TNCN mới nhất

Biểu mẫu về thuế đối với cá nhân kinh doanh và thuế TNCN mới nhất
Thông tư 92/2015/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 07 năm 2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập cá nhân từ năm 2015 trở đi.

Ngày 15/06/2015, Bộ tài chính đã ban hành Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh. Đồng thời, Thông tư 92 cũng ban hành kèm danh mục biểu mẫu.

Sau đây là danh mục biểu mẫu đối với cá nhân kinh doanh và biểu mẫu đối với thuế thu nhập cá nhân ban hành kèm Thông tư 92/2015/TT-BTC:

(Download bộ biểu mẫu theo Thông tư 92/2015/TT-BTC tại đây.)


STT
Mẫu số
Tên Mẫu biểu

Nhóm 01 - Cá nhân kinh doanh
1
01/CNKD
Tờ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh
(Áp dụng cho cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán và cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh )
2
01-1/BK-CNKD
Phụ lục Bảng kê chi tiết cá nhân kinh doanh
 (Kèm theo Tờ khai 01/CNKD trong trường hợp tổ chức khai thay cho nhiều cá nhân kinh doanh)
3
01/TBTDK-CNKD
Thông báo về việc dự kiến doanh thu, mức thuế khoán
(Áp dụng cho cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán)
4
01/TBT-CNKD
Thông báo về việc nộp thuế
(Áp dụng cho cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán)
5
01/CKTT-CNKD
Bảng công khai thông tin cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán
6
01/BC-SDHĐ-CNKD
Báo cáo sử dụng hoá đơn đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán
7
01/TTS
Tờ khai đối với hoạt động cho thuê tài sản
(Áp dụng cho cá nhân có hoạt động cho thuê tài sản)
8
01-1/BK-TTS
Phụ lục bảng kê chi tiết hợp đồng cho thuê tài sản
(Áp dụng cho cá nhân cho thuê tài sản hoặc tổ chức khai thay)
9
01/XSBHĐC
Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân
(Áp dụng cho Công ty xổ số kiến thiết, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp trả tiền hoa hồng cho cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý bán đúng giá; doanh nghiệp bảo hiểm thu phí tích lũy bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác)
10
01-1/BK-XSBHĐC
Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân có phát sinh doanh thu từ hoạt động đại lý xổ số, đại lý bảo hiểu, bán hàng đa cấp
(Kèm theo Tờ khai 01/KK-XSBHĐC tháng cuối cùng trong năm hoặc quý IV)
11
01/TKN-XSBHĐC
Tờ khai thuế năm
(Áp dụng cho cá nhân làm đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp, hoạt động kinh doanh khác chưa khấu trừ, nộp thuế trong năm)

Nhóm 02 -  Cá nhân tự khai thuế đối với tiền lương, tiền công
12
02/KK-TNCN
Tờ khai thuế thu nhập cá nhân
(Áp dụng cho cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế)
13
02/QTT-TNCN
Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân
(Áp dụng cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công)
14
02-1/BK-QTT-TNCN
Bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc
(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân  mẫu số 02/KK-TNCN )
15
02/ĐK-NPT-TNCN
Đăng ký người phụ thuộc cho người giảm trừ gia cảnh
16
02/TB-MST-NPT
Thông báo mã số thuế người phụ thuộc
17
02/UQ-QTT-TNCN
Giấy uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân
18
02/CK-TNCN
Bản cam kết

Nhóm 03– Cá nhân chuyển nhượng bất động sản
19
03/BĐS-TNCN
Tờ khai thuế thu nhập cá nhân
(Áp dụng cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản;thu nhập từ nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản)
20
03/TBT-BĐS-TNCN
Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân chuyển nhượng bất động sản

Nhóm 04 – Cá nhân tự khai thuế đối với các loại thu nhập khác
21
04/CNV-TNCN
Tờ khai thuế thu nhập cá nhân
(Áp dụng cho cá nhân cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng vốn, cá nhân chuyển nhượng chứng khoán khai trực tiếp với cơ quan thuế)
22
04/TBT-CNV-TNCN
Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân chuyển nhượng vốn
23
04/ĐTV-TNCN
Tờ khai thuế thu nhập cá nhân
(Áp dụng cho cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu, lợi tức ghi tăng vốnkhi chuyển nhượng)
24
04/TKQT-TNCN
Tờ khai thuế thu nhập cá nhân
(Áp dụng cho cá nhân nhận thừa kế, quà tặng không phải là bất động sản)
25
04/TBT-TKQT-TNCN
Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ thừa kế, quà tặng
26
04/NNG-TNCN
Tờ khai thuế thu nhập cá nhân
(Áp dụng cho cá nhân có thu nhập từ kinh doanh, đầu tư vốn, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng từ nước ngoài)

Nhóm 05 - Doanh nghiệp khấu trừ thuế đối với tiền lương, tiền công
27
05/KK-TNCN
Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân
(Áp dụng cho tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công)
28
05/QTT-TNCN
Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân
(Áp dụng cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế
từ tiền lương, tiền công cho cá nhân)
29
05-1/BK-QTT-TNCN
Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu luỹ tiến từng phần
 (Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/QTT-TNCN)
30
05-2/BK-QTT-TNCN
Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất từng phần
 (Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/QTT-TNCN)
31
05-3/BK-QTT-TNCN
Phụ lục bảng kê chi tiết người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh
 (Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/KK-TNCN)
32
05/DS-TNCN
Danh sách cá nhân nhận thu nhập
(Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập giải thể, chấm dứt hoạt động có phát sinh trả thu nhập nhưng không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân)

Nhóm 06 – Doanh nghiệp khấu trừ đối với đầu tư vốn, chuyển nhượng CK, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú; từ kinh doanh của cá nhân không cư trú; tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú
33
06/TNCN
Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân
 (Áp dụng cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú; từ kinh doanh của cá nhân không cư trú; tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú)

Nhóm 07 – Mẫu đơn đề nghị
34
07/CTKT-TNCN
Đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

Nhóm 08 - Miễn giảm thuế
35
08/MGT-TNCN
Văn bản đề nghị giảm thuế thu nhập cá nhân

Nhóm 09 – Xác nhận
36
09/XN-NPT-TNCN
Bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng

Mẫu biểu khác
37
CTT 50
Biên lai thuế


Download bộ biểu mẫu theo Thông tư 92/2015/TT-BTC tại đây.
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »