Hướng dẫn cách tính thuế Thu nhập cá nhân mới nhất năm 2014

Hướng dẫn cách tính thuế Thu nhập cá nhân mới nhất năm 2014
(Ảnh minh họa từ internet)
Theo Thông tư số 111/2013/TT-BTC, thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) là loại thuế trực thu đánh vào những người có thu nhập cao, bao gồm công dân Việt Nam ở trong nước hoặc đi công tác, lao động ở nước ngoài có thu nhập, cá nhân là người không mang quốc tịch Việt Nam nhưng định cư không thời hạn ở Việt Nam có thu nhập và người nước ngoài có thu nhập tại Việt Nam.

Cách tính thuế TNCN năm 2014

- Thuế TNCN đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công
Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất
Thuế suất thuế TNCN đối với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công được áp dụng theo biểu thuế luỹ tiến từng phần theo quy định tại Điều 22 Luật Thuế TNCN
- Thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn
Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất 5%
- Thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn
Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất 20%
- Thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển chứng khoán
+ Trường hợp cá nhân chuyển nhượng chứng khoán đăng ký nộp thuế theo biểu thuế toàn phần với thuế suất là 20%.
Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất 20%
+ Trường hợp cá nhân chuyển nhượng chứng khoán không đăng ký nộp thuế theo biểu thuế toàn phần với thuế suất là 20% thì áp dụng thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoản từng lần
Thuế TNCN phải nộp = Giá chuyển nhượng x Thuế suất 0,1%
- Thuế TNCN đối với thu nhập từ trúng thưởng: áp dụng theo biểu thuế toàn phần là 10%.
Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất 10%
Để nắm chi tiết hơn cách tính thuế TNCN 2014, bạn đọc cần chú ý tới những vấn đề sau:
Thuế TNCN 2014 sẽ được tính theo công thức chung như sau:
Thuế TNCN = (Thu nhập - 9 triệu - (3,6 triệu x số người phụ thuộc)) x Thuế suất
Tổng Lương = Lương cơ bản + Lương trách nhiệm (Nếu có) + Phụ cấp (Nếu có >680.000VNĐ)
Các khoản giảm trừ = Mức thu nhập bản thân (9 triệu) + Số người phụ thuộc x 3,6 triệu + Bảo hiểm bắt buộc (9.5%)
Hoặc Thuế TNCN = Thu nhập tính thuế x Thuế suất
Trong đó: Thu nhập tính thuế = Tổng Lương – Các khoản giảm trừ
BIỂU THUẾ LŨY TIẾN TỪNG PHẦN
Bậc Thuế
Phần Thu Nhập Tính Thuế/Năm (Triệu Đồng)
Phần Thu Nhập Tính Thuế/Tháng (Triệu Đồng)
Thuế Suất         (%)
1
Đến 60
Đến 5
5
2
Trên 60 đến 120
Trên 5 đến 10
10
3
Trên 120 đến 216
Trên 10 đến 18
15
4
Trên 216 đến 384
Trên 18 đến 32
20
5
Trên 384 đến 624
Trên 32 đến 52
25
6
Trên 624 đến 960
Trên 52 đến 80
30
7
Trên 960
Trên 80
35
Ví dụ cụ thể về cách tính thuế TNCN năm 2014:
Chị Lan trong tháng 1/2014 có thu nhập 30 triệu/tháng và đang nuôi hai con nhỏ. Ngoài ra chị Lan còn đóng góp 1 
triệu cho một cơ sở nuôi dưỡng trẻ em mồ côi và chi 2 triệu đồng để mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bắt buộc.
Vậy cho hỏi chị Lan phải đóng bao nhiêu tiền thuế TNCN trong tháng 1/2014 là bao nhiêu?
Trả lời ví dụ trên:
Tổng thu nhập chịu thuế: 30 triệu đồng
Giảm trừ gia cảnh= 9 triệu + 7,2 triệu (2 đứa con * 3,6 triệu ) = 16,2 triệu
Thu nhập tính thuế = 30 triệu – (16,2 triệu +1 triệu + 2 triệu) = 10,8 triệu vậy chị Lan phải đóng ở bậc thuế 3 trong biểu thuế lũy tiến
Thuế TNCN phải nộp = (5 triệu * 5%) + (10triệu – 5 triệu) x 10%  + (10,8 triệu – 10 triệu) * 15%= 870.000 VNĐ
Vậy chị Lan phải đóng số tiền thuế TNCN trong tháng 1/2014 là 870.000 VNĐ
Theo danketoan
Mời các bạn tải  Thông tư số 111/2013/TT-BTC  tại đây

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »