Tăng mức lương tối thiểu vùng từ 01/01/2015

Ngày 11/11/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định 103/2014/NĐ-CP điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.

Nghị định mới 103/2014/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015 sẽ thay thế Nghi định 182/2013/NĐ-CP và các Nghị định khác đã ban hành trước đó về vấn đề này.

Mức lương tối thiểu vùng áp dụng năm 2015
(Ảnh minh họa, nguồn internet)
Qua đó kể từ ngày 01/01/2015, mức lương tối thiểu vùng áp dụng cho người lao động làm việc tại các Doanh nghiệp, Hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động được điều chỉnh tăng từ 250.000 đồng - 400.000 đồng so với mức lương tối thiểu hiện nay,  cụ thể như sau:
Vùng
Mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ 01/01/2015
Mức lương tối thiểu vùng áp dụng năm 2014
I
3.100.000 đồng/tháng
2.700.000 đồng/tháng
II
2.750.000 đồng/tháng
2.400.000 đồng/tháng
III
2.400.000 đồng/tháng
2.100.000 đồng/tháng
IV
2.150.000 đồng/tháng
1.900.000 đồng/tháng

Mức lương tối thiểu trên là căn cứ để người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận về tiền lương, tiền công khi ký kết hợp đòng lao động, nhưng phải lưu ý một số vấn đề như sau:

- Mức tiền lương trả cho người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động chưa qua đào tạo làm công việc đơn giản nhất
- Mức tiền lương thấp nhất trả cho người lao động đã qua học nghề (kể cả nghề do Doanh nghiệp đào tạo) phải cao hơn từ 7% trở lên so với mức lương tối thiểu vùng.

Ngoài ra, Doanh nghiệp không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, tiền lương hoặc phụ cấp làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại ...  và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động.


Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »