Từ 2/10, thuế suất thuế XK cao su về 0%

Từ 2/10, thuế suất thuế XK cao su về 0%
(Ảnh minh họa từ internet)

Ngày 18/08/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 111/2014/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng cao su thuộc nhóm 40.01, 40.02, 40.05 quy định tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013.


Theo đó, kể từ ngày 02/10/2014, các mặt hàng cao su tự nhiên, nhựa cây balata, nhựa két, nhựa cây cúc cao su, nhựa cây họ sacolasea và các loại nhựa tự nhiên tương tự, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải; Cao su tổng hợp và các chất thay thế cao su dẫn xuất từ dầu, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải; hỗn hợp của một sản phẩm bất kỳ của nhóm 40.01 với một sản phẩm bất kỳ của nhóm này, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải; Cao su hỗn hợp, chưa lưu hóa, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải sẽ được áp mức thuế là 0%; thay vì 1% như trước đây.

Như vậy, tất cả các mặt hàng cao su thiên nhiên sơ chế đều có mức thuế suất thuế xuất khẩu là 0%, tạo điều kiện kịp thời tháo gỡ khó khăn cho ngành cao su, tăng tính cạnh tranh về giá trong tình hình giá sụt giảm mạnh trên thị trường thế giới vì cung đang vượt cầu, tạo sự bình đẳng giữa các mặt hàng cao su xuất khẩu và khuyến khích doanh nghiệp đa dạng hóa các chủng loại cao su thiên nhiên xuất khẩu.Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/10/2014.

Mời các bạn tải Thông tư số 111/2014/TT-BTC tại đây

Thông tư 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 tải tại đây

(Theo ww.mof.gov.vn)

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »