Hiển thị các bài đăng có nhãn Thuế XNK. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thuế XNK. Hiển thị tất cả bài đăng

Nghị định 57/2019/NĐ-CP: ban hành biểu thuế XNK ưu đãi đặc biệt

Nghị định 57/2019/NĐ-CP: ban hành biểu thuế XNK ưu đãi đặc biệt
Ngày 26/06/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định 57/2019/NĐ-CP ban hành Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) giai đoạn từ 14/01/2019 -31/12/ 2022.

Từ 13/8, Thuế nhập khẩu vật tư, linh kiện sản xuất sản phẩm CNTT về 0%

Từ 13/8, Thuế nhập khẩu vật tư, linh kiện sản xuất sản phẩm CNTT về 0%
Ngày 26/06/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 101/2015/TT-BTC bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ để sản xuất các sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT).

Bỏ hàng loạt thủ tục hải quan từ 01/04/2015


Bỏ hàng loạt thủ tục hải quan từ 01/04/2015
Ngày 25/03/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu hải quan, nhiều quy định về thủ tục hải quan, tờ khai hải quan sẽ được bãi bỏ.

Từ 25/10, thuế nhập khẩu phân Urê tăng lên gấp đôi

Ngày 10/09/2014, Bộ tài chính đã ban hành Thông tư 131/2014/TT-BTC về sửa đổi mức thuế nhập khẩu mặt hàng phân bón thuộc nhóm 30.02 tại biểu thuế ưu đãi kèm Thông tư 164/2013/TT-BTC.

Từ 25/10, thuế nhập khẩu phân Urê tăng lên gấp đôi
(Ảnh minh họa, nguồn internet)
Theo đó, mức thuế suất nhập khẩu mặt hàng phân bón thuộc nhóm 31.02 tăng từ 3% lên

Văn bản Thuế Xuất- Nhập khẩu mới nhất

Văn bản Thuế Xuất- Nhập khẩu mới nhất
(Ảnh minh họa từ internet)

Thông tin về thuế Xuất - nhập khẩu được cập nhật hàng ngày, các văn bản của Cục hải quan luôn được cập nhật kịp thời.

Bắt đầu từ thang 10/2014, nhiều chính sách thuế Xuất-nhập khẩu có hiệu lực. Đáng chú ý là Thông tư số 111/2014/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng cao su thuộc nhóm 40.01, 40.02, 40.05 ... về 0% có hiệu lực 02/10/2014; Thông tư 122/2014/TT-BTC có hiệu lực từ 11/10/2014 sứ đổi Thông tư 164/2013/TT-BTC ... 

Mời các bạn tải Văn bản mới nhất theo bảng kê sau:   Số hiệu
Ngày ban       hành 
                                     Tóm tắt nội dung         25/2015/TT-BTC 14/02/2015
Ban hành biểu thuế ưu đãi đặc biệt Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam- Nhật Bản
24/2015/TT-BTC 14/02/2015
Ban hành biểu thuế ưu đãi đặc biệt Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện Asean- Nhật Bản
08/2015/NĐ-CP 21/01/2015 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.
54/2014/QH13 23/06/2014
Luật hải quan, hiệu lực từ ngày  01/01/2015
139/2014/TT-BTC 23/09/2014
Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng thuộc nhóm 84.58, 84.59
134/2014/TT-BTC 12/09/2014
Hướng dẫn gia hạn nộp thuế và hoàn thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu là tài sản cố định của dự án đầu tư.
131/2014/TT-BTC 10/09/2014
Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu với mặt hàng phân bón thuộc nhóm 31.02
28/2014/TT-BNNPTNT 04/09/2014
Ban hành Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm NK, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại VN
126/2014/TT-BTC 28/08/2014
Quy định một số thủ tục về kê khai, thu nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
2279/QĐ-BKHCN 29/08/2014
Về việc ngưng hiệu lực thi hành Thông tư số 20/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014 quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng. 
122/2014/TT-BTC 27/08/2014
Sửa đổi, bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng khung gầm ... quy định tại thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của bộ trưởng bộ tài chính.
111/2014/TT-BTC 18/08/2014
Sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng cao su thuộc nhóm 40.01, 40.02, 40.05 quy định tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013.
164/2013/TT-BTC 15/11/2013
Ban hành biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.
Blogketoan.tk ( cập nhập từ www.customs.gov.vn)Từ 2/10, thuế suất thuế XK cao su về 0%

Từ 2/10, thuế suất thuế XK cao su về 0%
(Ảnh minh họa từ internet)

Ngày 18/08/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 111/2014/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng cao su thuộc nhóm 40.01, 40.02, 40.05 quy định tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013.