Hiển thị các bài đăng có nhãn Thuế. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thuế. Hiển thị tất cả bài đăng

Nghị định 57/2019/NĐ-CP: ban hành biểu thuế XNK ưu đãi đặc biệt

Nghị định 57/2019/NĐ-CP: ban hành biểu thuế XNK ưu đãi đặc biệt
Ngày 26/06/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định 57/2019/NĐ-CP ban hành Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) giai đoạn từ 14/01/2019 -31/12/ 2022.

Nghị định 14/2019/NĐ-CP quy định mới về thuế tiêu thụ đặt biệt

Nghị định 14/2019/NĐ-CP quy định mới về thuế tiêu thụ đặt biệt
Ngày 01/02/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 14/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 108/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu tụ đặc biết (TTĐB).

Thông tư số 25/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số quy định về thuế

Thông tư số 25/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số quy định về thuế
Ngày 16/03/2018, Bộ tài chính đã ban hành Thông tư số 25/2018/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 146/2017/NĐ-CP tiếp tục sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC, Thông tư số 78/2014/TT-BTC và Thông tư số 111/2013/TT-BTC.