Chính phủ ban hành 10 Nghị định về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt năm 2018


Chính phủ ban hành 10 Nghị định về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt năm 2018
Chính phủ vừa ban hành 10 Nghị định mới về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam thay thế 10 Nghị định cũ ban hành từ năm 2016.

Theo đó, các Nghị định đã bổ sung nhiều thuế suất về hàng hóa nhập khẩu, giảm thuế suất theo các cam kết thương mại quốc tế cũng như bổ sung các điều kiện cụ thể hơn để được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt.

1. Nghị định 149/2017/NĐ-CP quy định cụ thể suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2018-2022 (thuế suất VKFTA).

Theo đó, hàng hóa nhập khẩu được áp dụng thuế suất VKFTA nếu đủ các điều kiện sau:

- Thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt; 

- Được nhập khẩu từ Hàn Quốc vào Việt Nam; 

- Được vận chuyển trực tiếp từ Hàn Quốc vào Việt Nam do Bộ Công Thương quy định; 

- Đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc, có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu KV, theo quy định hiện hành của pháp luật.

Xem và download Biểu thuế VKFTA tại đây.

2. Nghị định 157/2017/NĐ-CP ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2018 - 2022 (thuế suất AKFTA). 

Điều kiện để hành hóa nhập khẩu được hưởng thuế suất AKFTA:

-Thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt; được nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước là thành viên của Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc; 

- Được vận chuyển trực tiếp từ nước xuất khẩu trên vào Việt Nam do Bộ Công Thương quy định; đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc, có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu AK, theo quy định hiện hành của pháp luật.

Xem và download Biểu thuế AKFTA tại đây.

Ngoài 2 Nghị định liên quan đến biểu thuế nhập khẩu ưu đãi với Hàn Quốc, Chính phủ đã ban hành thêm các Nghị định về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt và điều kiện được hưởng thuế suất ưu đãi với các nước sau:

3. Nghị định 150/2017/NĐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa một bên là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bên kia là Liên minh Kinh tế Á - Âu và các nước thành viên giai đoạn 2018 - 2022.

Xem và download Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt tại đâytại đây.

4. Nghị định 153/2017/NĐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2018 - 2022.

Nghị định này quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2018 - 2022 và điều kiện được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định này.

Xem và download Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt tại đây

5. Nghị định 154/2017/NĐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Chi Lê giai đoạn 2018 - 2022.

Xem và download Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt tại đây

6. Nghị định 155/2017/NĐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về Đối tác kinh tế giai đoạn 2018 - 2023.

Xem và download Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt tại đây

7. Nghị định 156/2017/NĐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2018 - 2022.

Xem và download Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt tại đây

8. Nghị định 158/2017/NĐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Ôt-xtrây-lia - Niu Di-lân giai đoạn 2018 - 2022.

Xem và download Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt tại đây

9. Nghị định 159/2017/NĐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2018 - 2022.

Xem và download Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt tại đây.

10. Nghị định 160/2017/NĐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2018 - 2023.

Xem và download Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt tại đây.

10 Nghị định trên đều có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »