Văn bản Thuế Xuất- Nhập khẩu mới nhất

Văn bản Thuế Xuất- Nhập khẩu mới nhất
(Ảnh minh họa từ internet)

Thông tin về thuế Xuất - nhập khẩu được cập nhật hàng ngày, các văn bản của Cục hải quan luôn được cập nhật kịp thời.

Bắt đầu từ thang 10/2014, nhiều chính sách thuế Xuất-nhập khẩu có hiệu lực. Đáng chú ý là Thông tư số 111/2014/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng cao su thuộc nhóm 40.01, 40.02, 40.05 ... về 0% có hiệu lực 02/10/2014; Thông tư 122/2014/TT-BTC có hiệu lực từ 11/10/2014 sứ đổi Thông tư 164/2013/TT-BTC ... 

Mời các bạn tải Văn bản mới nhất theo bảng kê sau:   Số hiệu
Ngày ban       hành 
                                     Tóm tắt nội dung         25/2015/TT-BTC 14/02/2015
Ban hành biểu thuế ưu đãi đặc biệt Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam- Nhật Bản
24/2015/TT-BTC 14/02/2015
Ban hành biểu thuế ưu đãi đặc biệt Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện Asean- Nhật Bản
08/2015/NĐ-CP 21/01/2015 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.
54/2014/QH13 23/06/2014
Luật hải quan, hiệu lực từ ngày  01/01/2015
139/2014/TT-BTC 23/09/2014
Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng thuộc nhóm 84.58, 84.59
134/2014/TT-BTC 12/09/2014
Hướng dẫn gia hạn nộp thuế và hoàn thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu là tài sản cố định của dự án đầu tư.
131/2014/TT-BTC 10/09/2014
Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu với mặt hàng phân bón thuộc nhóm 31.02
28/2014/TT-BNNPTNT 04/09/2014
Ban hành Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm NK, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại VN
126/2014/TT-BTC 28/08/2014
Quy định một số thủ tục về kê khai, thu nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
2279/QĐ-BKHCN 29/08/2014
Về việc ngưng hiệu lực thi hành Thông tư số 20/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014 quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng. 
122/2014/TT-BTC 27/08/2014
Sửa đổi, bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng khung gầm ... quy định tại thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của bộ trưởng bộ tài chính.
111/2014/TT-BTC 18/08/2014
Sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng cao su thuộc nhóm 40.01, 40.02, 40.05 quy định tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013.
164/2013/TT-BTC 15/11/2013
Ban hành biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.
Blogketoan.tk ( cập nhập từ www.customs.gov.vn)Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »