Ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam với một số nước


Ban hành biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam với  Nhật Bản, Ấn Độ và Lào
Ngày 01/09/2016, Chính phủ đã bạn hành 3 Nghị định quy định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam với các nước Nhật Bản, Ấn Độ và Lào.

Nghị định 124/2016/NĐ-CP quy định về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định thương mại song phương giữa Việt Nam và Lào.


Theo đó, hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ Lào thuộc Danh mục hàng hóa quy định tại phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này được áp dụng mức thuế suất nhập khẩu bằng 50% thuế suất nhập khẩu ATIGA. 

Nếu thuế suất tại Biểu thuế ATIGA cao hơn thuế xuất tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) thì áp dụng giảm 50% theo thuế suất quy định tại MFN.

Điều kiện hàng hóa nhập khẩu áo dụng biểu thuế ưu đãi: 

+ Nhập khẩu và vận chuyển thẳng từ Lào vào Việt Nam. 

+ Đáp ứng quy định hiện hành về quy tắc xuất xứ áp dụng cho hàng hóa được hưởng ưu đãi thuế quan Việt Nam - Lào và có Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu S do cơ quan có thẩm quyền của Lào cấp theo quy định.

Nghị định 214/2016/CP-NĐ có hiệu lực từ ngày 01/09/2016 đến ngày 03/10/2020, đống thời bãi bỏ Thông tư 216/2015/TT-BTC ban hành ngày 31/12/2015.

Download Nghị định 124/2016/NĐ-CP tại đây.

Nghị định 125/2016/NĐ-CP quy định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam và Nhật Bản về đối tác kinh tế giai đoạn 2016-2019.


Theo đó, hàng hóa từ Nhật Bản được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt (thuế suất VJEPA) phải đáp ứng các điều kiện sau: 

- Thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành theo Nghị định này; 

- Được nhập khẩu từ Nhật Bản vào Việt Nam; 

- Được vận chuyển trực tiếp từ Nhật Bản vào Việt Nam do Bộ Công thương quy định; 

- Đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định giữa Việt Nam – Nhật Bản về Đối tác kinh tế, có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu JV do Bộ Công Thương quy định.

Nghị định 125/2016/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 01/09/2016; đồng thời bãi bỏ Thông tư số 25/2015/TT-BTC ngày 14/02/2015 đã ban hành trước đó.

Download Nghị định 125/2016/NĐ-CP tại đây.

Nghị định 126/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2016-2018 (thuế suất AIFTA).


Theo đó, hàng hóa nhập khẩu để được áp dụng thuế suất AIFTA cần có các điều kiện sau: 

+ Thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành theo Nghị định này; 

+ Được nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước thành viên của Hiệp định, bao gồm:

- Bru-nây Đa-rút-xa-lam; 
- Vương quốc Cam-pu-chia; 
- Cộng hòa In-đô-nê-xi-a; 
- Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; 
- Ma-lay-xi-a; 
- Cộng hòa Liên bang Mi-an-ma; 
- Cộng hòa Phi-líp-pin; 
- Cộng hòa Xinh-ga-po; 
- Vương quốc Thái Lan; 
- Cộng hòa Ấn Độ; 
- Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước)

+ Được vận chuyển trực tiếp từ nước xuất khẩu (các nước trong Hiệp định) vào Việt Nam, do Bộ Công Thương quy định; 

+ Đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định, có Giấy chứng nhận hàng hóa (C/O) Mẫu AI do Bộ Công Thương quy định. 

Nghị định 126/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/09/2016, đồng thời bãi bỏ Thông tư 169/2014/TT-BTC đã đươch ban hành trước đó.

Download Nghị định 126/2016/NĐ-CP tại đây.
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »