Hiển thị các bài đăng có nhãn Thuế TNCN. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thuế TNCN. Hiển thị tất cả bài đăng
Hướng dẫn Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015 của Tổng cục thuế

Hướng dẫn Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015 của Tổng cục thuế


Khi thực hiện quyết toán thuế TNDN năm 2015, ngoài các nội dung đã được quy định tại Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 hướng dẫn chung về thuế TNDN, doanh nghiệp cần lưu ý một số nội dung khi quyết toán thuế TNDN năm 2015 như sau:

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015-2016

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2015-2016
Tính và nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là một vấn đề khá phức tạp nhất là những người có thu nhập ở nhiều nơi, khi mà gần đây văn bản về thuế, thuế TNCN có nhiều thay đổi. Ketoan.ga xin trích dẫn hướng dẫn quyết toán thuế TNCN của Cục thuế tỉnh An Giang cho năm tài chính 2015-2016 để các bạn tiện tham khảo.