Người phụ thuộc chưa có mã số thuế có được giảm trừ gia cảnh?

>> Đối tượng và hồ sơ giảm trừ gia cảnh khi tính thuế TNCN


Người phụ thuộc chưa có mã số thuế có được giảm trừ gia cảnh?Theo quy định người phụ thuộc từ 15 tuổi trở lên muốn cấp mã số thuế thì phải có Giấy chứng minh nhân dân. Tuy nhiên một số trường hợp người trên 15 tuổi chưa được cấp giấy chứng minh nhân dân vẫn được giảm trừ gia cảnh theo thực tế.

Hiên nay, mức giảm trừ gia cảnh đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng (chưa kể giảm trừ gia cảnh bản thân là 9 triệu đồng/tháng). Về vấn đề giảm trừ gia cảnh, cấp mã số thuế cho người phụ thuộc là con của người nộp thuế thu nhập cá nhân, có những điểm cần lưu ý sau:

Đối với người phụ thuộc là con trên 15 tuổiTheo quy định, đối với người phụ thuộc là con trên 15 tuổi bắt buộc phải có bản chụp Chứng minh nhân dân và khi cấp mã số thuế người phụ thuộc tại ứng dụng quản lý thuế (TMS) đối với người phụ thuộc là con trên 15 tuổi bắt buộc phải nhập số Chứng minh nhân dân.

Tuy nhiên, một số trường hợp người phụ thuộc con trên 15 tuổi chưa được Pháp luật cấp Chứng minh nhân dân (đang bị tạm giam, mắc bệnh tâm thần ...) nên chưa được cấp mã số thuế. Theo tổng cục thuế (trả lời Công văn số 1888/CT-KK ngày 29/6/2016) thì trường hợp này người nộp thuế vẫn được tạm tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc theo thực tế.

Như vậy, theo quy định tại điểm g, khoản 1, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC và ý kiến của Tổng cục thuế thì hồ sơ chứng minh người phụ thuộc đối với con bao gồm:

- Con dưới 18 tuổi: Hồ sơ chứng minh là bản chụp Giấy khai sinh và bản chụp Chứng minh nhân dân (nếu có), giấy tờ chứng minh con trên 15 tuổi chưa được cấp chứng minh nhân dân (nếu có).

- Con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, không có khả năng lao động, hồ sơ chứng minh gồm: Bản chụp Giấy khai sinh và bản chụp Chứng minh nhân dân (nếu có), bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật.

Đối với là con đang học tại các trường đại học, sau đại học.


Theo quy định tại Tại điểm d, khoản 1, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC, thì:

Người phụ thuộc bao gồm con đang theo học tại Việt Nam hoặc nước ngoài tại bậc học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, kể cả con từ 18 tuổi trở lên đang học bậc học phổ thông (tính cả trong thời gian chờ kết quả thi đại học từ tháng 6 đến tháng 9 năm lớp 12) không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

Như vậy,

- Đối với con đang theo học từ bậc đại học trở xuống (kể cả trên 18 tuổi) thì thuộc đối tượng được xét là người phụ thuộc, được giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế.

- Trường hợp người phụ thuộc là con đang học trình độ thạc sỹ tại các trường đại học thì không thuộc diện được tính là người phụ thuộc của người nộp thuế.

Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »