Nghị định 108/2018/NĐ-CP: quy định mới nhất về đăng ký doanh nghiệp

Nghị định 108/2018/NĐ-CP: quy định mới nhất về đăng ký doanh nghiệp
Ngày 23/08/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

Theo đó, Nghị định 108/2018/NĐ-CP có một số điểm đáng chú ý sau:

Tái khẳng định hồ sơ đăng ký doanh nghiệp không cần phải đóng dấu, công chứng

 Bổ sung Khoản 4 Điều 4 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP, như sau:

"4. Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp".

Trong phần sửa đổi Điều 4 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP, Nghị định 108/2018/NĐ-CP có đoạn quy định như sau:

"... 
2. Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực".

Dù các văn bản Luật đang còn hiệu lực (Luật doanh nghiệp 2014, Nghị định 78/2015/NĐ-CP, Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT) không yêu cầu công chứng văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, không yêu cầu doanh nghiệp phải đóng dấu trong các mẫu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, nhưng thực tế nhiều phòng đăng ký kinh doanh vẫn yêu cầu đóng dấu hồ sơ, công chứng văn bản ủy quyền khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Nghị định 108/2018/NĐ-CP đã hướng dẫn cụ thể về vấn đề này.

Không cần phải nộp báo cáo tài chính trong hồ sơ giảm vốn

Sửa đổi, bổ sung Điều 44 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về Đăng ký thay đổi vốn Điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp, ngoài bổ sung "Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty", Nghị định 108/2018/NĐ-CP đã bỏ "kèm theo Thông báo phải có thêm báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ" trong khoản 4 Nghị định 78/2015/NĐ-CP, cụ thể:

"4. Trường hợp giảm vốn Điều lệ, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các Khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn".

Trường hợp công ty đăng ký thay đổi tỷ lệ vốn góp của các thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, của các thành viên hợp danh công ty hợp danh, công ty gửi thông báo đến phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Nội dung thông báo gồm: tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, hoặc của mỗi thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; vốn điều lệ đã đăng ký và vốn điều lệ đã thay đổi; thời điểm và hình thức tăng giảm vốn.

Hướng dẫn cụ thể hơn về chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp

Nghị định 108/2018/NĐ-CP bổ sung Điều 25a Nghị định 78/2015/NĐ-CP như sau:

"Điều 25a. Đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh

1. Việc đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh thực hiện tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở chính.

2. Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh bao gồm bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế và các giấy tờ quy định tại Điều 21, Điều 22 và Điều 23 Nghị định này tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp ..."

Ngoài ra, Nghị định 108/2018/NĐ-CP bỏ cụm từ “Doanh nghiệp chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh” tại Khoản 2 Điều 33 Nghị định 78/2015/NĐ-CP, việc đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp được thực hiện tại thời điểm doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký ...

Nghị định 108/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/10/2018.

Xem & Download Nghị định 108/2018/NĐ-CP.
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »