Bãi bỏ ví dụ 37 tại Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC

Bãi bỏ ví dụ 37 tại Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC
Ngày 30/08/2018, Bộ tài chính đã ban hành Thông tư 82/2018/TT-BTC tiếp tục sửa đổi Thông tư 219/2013/TT-BTC về hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT.


Theo đó, Thông tư 82/2018/TT-BTC đã bãi bỏ nội dung ví dụ 37 quy định tại điểm a.4 Khoản 10 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 liên quan đến giá tính thuế GTGT về chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Được biết, ví dụ 37 quy định tại điểm a.4 Khoản 10 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC có nội dung như sau:

Ví dụ 37: Tháng 8/2013 Công ty A nhận chuyển nhượng (mua) 200m2 đất của cá nhân B ở Khu dân cư Bình An thuộc tỉnh X với giá chuyển nhượng là 6 tỷ đồng. Công ty A có hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có công chứng phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai, chứng từ thanh toán tiền cho cá nhân B số tiền 6 tỷ đồng. Công ty A không đầu tư xây dựng gì trên mảnh đất này. Tháng 10/2014, Công ty A chuyển nhượng mảnh đất mua từ cá nhân B nêu trên với giá 9 tỷ đồng (bán lại với giá 9 tỷ đồng) thì Công ty A thực hiện lập hóa đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT, giá đất được trừ trong giá tính thuế GTGT là giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng (6 tỷ đồng).

Sau đây là tòan văn Thông tư 82/2018/TT-BTC ngày 30/08/2018 của Bộ tài chính:Dù bãi bỏ toàn bộ nội dung ví dụ 37 nhưng các nội dung khác của điểm a.4 Khoản 10 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC vẫn còn hiệu lực, vẫn tiếp tục được thực hiện.

Thông tư 82/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/10/2018.
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »