Ngành, nghề chưa đăng ký kinh doanh có được phép xuất hóa đơn?

Ngành, nghề chưa đăng ký kinh doanh có được phép xuất hóa đơn?
Theo Luật doanh nghiệp 2014 (Luật số 68/2014/QH13), doanh nghiệp được phép kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật không cấm (trừ trường hợp kinh doanh có điều kiện).Thông tin về ngành/ nghề đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp không còn được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như trước đây.


Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn phải ghi ngành nghề kinh doanh trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và mỗi khi thay đổi, bổ sung vẫn phải gửi thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Thông tin đăng ký doanh nghiệp và việc tra cứu thông tin về doanh nghiệp (như ngành, nghề kinh doanh ...) thể hiện trên cổng thông tin: dangkykinhdoanh.gov.vn

Vậy, khi doanh nghiệp bán hàng, xuất hóa đơn đối với những ngành/ nghề chưa đăng ký kinh doanh thì có bị phạt?

Một số hiểu nhầm ...

Một số ý kiến cho rằng, Điều 1 Nghị định 124/2015/NĐ-CP đã bãi bỏ khoản 1 Nghị định 185/2013/NĐ-CP ("1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh không đúng ngành nghề, mặt hàng, địa điểm kinh doanh ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh") nên doanh nghiệp không đăng ký ngành, nghề ... thì cũng không bị phạt (!?).

Ngoài ra, quan điểm cho rằng, Luật doanh nghiệp mới cho phép "doanh nghiệp được kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật không cấm" nên không cần phải đăng ký, thông báo ngành, nghề kinh doanh kể cả khi có thay đổi thông tin doanh nghiệp (!?).

Thật ra, việc bãi bỏ khoản 1 Nghị định 185/2013/NĐ-CP là điều hiển nhiên, bởi theo Luật doanh nghiệp 2014 thì trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không còn ghi ngành, nghề ... đăng ký kinh doanh nữa (mà thể hiện trên cổng thông tin doanh nghiệp: dangkykinhdoanh.gov.vn), nên chế tài này không còn giá trị.

Mặt khác, theo Điều 32 Luật doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp phải đăng ký, thông báo về cơ quan đăng ký kinh doanh khi có thay đổi nội dung, thông tin đăng ký doanh nghiệp (ngành, nghề, vốn, người đại diện pháp luật ...), như sau:

"Điều 32. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi về một trong những nội dung sau đây:

a) Thay đổi ngành, nghề kinh doanh;

b) Thay đổi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp đối với công ty niêm yết;

c) Thay đổi những nội dung khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.".

Việc Luật doanh nghiệp mới không ghi thông tin ngành, nghề trên Giấy đăng ký doanh nghiệp sẽ tạo thuận lợi hơn doanh doanh nghiệp (không phải nộp Giấy phép cũ và chờ cấp Giấy phép mới). Bởi khi doanh nghiệp thay đổi ngành, nghề, cơ quan đăng ký kinh doanh không phải cấp mới Giấy phép mà chỉ cần điều chỉnh thông tin trên cổng website thông qua thông báo mà doanh nghiệp gửi đến.

Thay đổi ngành/ nghề kinh doanh không thông báo sẽ bị phạt ...

Theo Điều 31 Nghị định 50/2016/NĐ-CP thì mức phạt vi phạm hành chính khi doanh nghiệp thay đổi ngành, nghề kinh doanh chưa thông báo về cơ quan đăng ký kinh doanh, như sau:

"Điều 31. Vi phạm quy định về về việc thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quá thời hạn quy định từ 01 đến 30 ngày.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quá thời hạn quy định từ 31 đến 90 ngày.

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh các nội dung theo quy định đối với hành vi vi phạm tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều này.".

Như vậy, doanh nghiệp phải gửi thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về cơ quan đăng ký kinh doanh (Sở kế hoạch và đầu tư) khi bổ sung, thay đổi thông tin kinh doanh (ngành/ nghề, vốn ...); Nếu chậm nộp thông báo, doanh nghiệp có thể bị cảnh cáo đến phạt tiền 5 triệu đồng.

Chưa thông báo thay đổi, bổ sung ngành/ nghề kinh doanh thì doanh nghiệp có được xuất hóa đơn?

Theo Điều 22 Thông tư số 39/2014/TT-BTC quy định về hoá đơn bất hợp pháp, như sau:

"Sử dụng hoá đơn bất hợp pháp là việc sử dụng hoá đơn giả, hoá đơn chưa có giá trị sử dụng, hết giá trị sử dụng.

Hoá đơn giả là hoá đơn được in hoặc khởi tạo theo mẫu hóa đơn đã được phát hành của tổ chức, cá nhân khác hoặc in, khởi tạo trùng số của cùng một ký hiệu hoá đơn.

Hoá đơn chưa có giá trị sử dụng và hoá đơn đã được tạo theo hướng dẫn tại Thông tư này, nhưng chưa hoàn thành việc thông báo phát hành.

Hoá đơn hết giá trị sử dụng là hoá đơn đã làm đủ thủ tục phát hành nhưng tổ chức, cá nhân phát hành thông báo không tiếp tục sử dụng nữa; các loại hóa đơn bị mất sau khi đã thông báo phát hành được tổ chức, cá nhân phát hành báo mất với cơ quan thuế quản lý trực tiếp; hoá đơn của các tổ chức, cá nhân đã ngừng sử dụng mã số thuế (còn gọi là đóng mã số thuế).".

Do vậy, hóa đơn xuất trước khi doanh nghiệp thông báo thay đổi ngành/ nghề kinh doanh không bị xem là hóa đơn đơn bất hợp pháp; bên mua và bên bán vẫn được kê khai, khấu trừ thuế bình thường đối với hóa đơn này nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện của Luật thuế hiện hành.

Kết luận:
- Trong vòng 10 ngày kể từ ngày thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải gửi thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về cơ quan đăng ký kinh doanh.

- Nếu chậm nộp thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về cơ quan đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp có thể bị phạt vi phạm hành chính đến 5 triệu đồng.

- Hóa đơn xuất trước thời điểm doanh nghiệp gửi thông báo thay đổi nội dung doanh nghiệp về cơ quan đăng ký kinh doanh không bị xem là hóa đơn bất hợp pháp.
* Doanh nghiệp nên nhanh chóng gửi thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về cơ quan đăng ký kinh doanh (theo mẫu Phụ lục II-1 Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT) khi có thay đổi thông tin kinh doanh cho dù hóa đơn đã xuất hay chưa, nhằm giảm bớt các rủi ro, hệ lụy.
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »