Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định mới

Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định mới
Ngày 11/03/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết của một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Nghị định 39/2018/NĐ-CP có một số điểm đáng chú ý sau:

Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa

Theo Điều 6, doanh nghiệp nhỏ và vừa đươc xác định dựa trên số lao động sử dụng và mức doanh thu năm hoặc nguồn vốn, bao gồm các doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa theo các tiêu thức sau:

Doanh nghiệp siêu nhỏ:

- Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng.

- Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng.

Doanh nghiệp nhỏ:

- Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 50 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 20 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định.

- Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 50 người và tổng doanh thu của năm không quá 100 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 50 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định.

Doanh nghiệp vừa:

- Doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người và tổng doanh thu của năm không quá 200 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định.

- Doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 300 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ theo quy định.

Như vậy, điều kiện xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể tóm tắt như sau:
Tiêu chí xác định Doanh nghiệp nhỏ và vừa Ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; công nghiệp, xây dựng Ngành thương mại, dịch vụ
Số lao động Doanh thu / Nguồn vốn Số lao động Doanh thu / Nguồn vốn
Doanh nghiệp siêu nhỏ ≤ 10 người ≤ 3 tỷ đ / ≤ 3 tỷ đ ≤ 10 người ≤ 10 tỷ đ / ≤ 3 tỷ đ
Doanh nghiệp nhỏ ≤ 100 người ≤ 50 tỷ đ / ≤ 20 tỷ đ ≤ 50 người ≤ 100 tỷ đ / ≤ 50 tỷ đ
Doanh nghiệp vừa ≤ 200 người ≤ 200 tỷ đ / ≤ 100 tỷ đ ≤ 100 người ≤ 300 tỷ đ / ≤ 100 tỷ đ

Một số lưu ý xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa:

Doanh nghiệp nhỏ và vừa được xác định căn cứ vào quy định của pháp luật về hệ thống ngành kinh tế và quy định của pháp luật chuyên ngành.

- Trường hợp hoạt động trong nhiều lĩnh vực, doanh nghiệp nhỏ và vừa được xác định căn cứ vào lĩnh vực có doanh thu cao nhất. 

- Trường hợp không xác định được lĩnh vực có doanh thu cao nhất, doanh nghiệp nhỏ và vừa được xác định căn cứ vào lĩnh vực sử dụng nhiều lao động nhất.

- Trường hợp doanh nghiệp chưa phát sinh doanh thu thì tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa căn cứ vào tổng nguồn vốn trên BCTC năm trước liền kề hoặc cuối quý liền kề.

Nhiều ưu đãi doanh nghiệp nhỏ và vừa

- Được hỗ trợ tư vấn, đào tạo nghề khi nộp hồ sơ lên cơ quan tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Miễn lệ phí môn bài 3 năm đầu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh.

- Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp như tư vấn, hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về đầu tư xây dựng; hợp đồng tư vấn thiết kế, đăng ký bảo hộ, khai thác và phát triển nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế ...

Nghị định 39/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày ký bán hành, tức ngày 11/03/2018 thay thế Nghị định 56/2009/NĐ-CP đã ban hành trước đó.

Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »