Nghị định 41/2018/NĐ-CP quy định mới xử phạt vi phạm hành chính về kế toán, kiểm toán

Nghị định 41/2018/NĐ-CP quy định mới xử phạt vi phạm hành chính về kế toán, kiểm toán
Ngày 12/03/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 41/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.

Theo đó, quy định mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập, mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập là 50 triệu đồng đối với cá nhân và 100 triệu đồng đối với tổ chức, một số mức phạt tiền cụ thể như: 

Phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi: 

Đối với lĩnh vực kế toán:

- Áp dụng sai quy định về chữ viết; chữ số trong kế toán;

- Áp dụng sai quy định về đơn vị tiền tệ trong kế toán;

- Áp dụng sai quy định về kỳ kế toán;

- Áp dụng sai chế độ kế toán mà đơn vị thuộc đối tượng áp dụng.

Đối với sai phạm báo cáo tài chính:

- Lập không đầy đủ các báo cáo tài chính theo quy định;

- Áp dụng mẫu báo cáo tài chính khác với quy định của chuẩn mực và chế độ kế toán trừ trường hợp đã được Bộ Tài chính chấp thuận.

Phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng đối với một trong các hành vi:

Về vi phạm chứng từ kế toán:

- Giả mạo, khai man chứng từ kế toán nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

- Thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo, khai man chứng từ kế toán nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

- Lập chứng từ kế toán có nội dung các liên không giống nhau trong trường hợp phải lập chứng từ kế toán có nhiều liên cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;

- Không lập chứng từ kế toán khi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;

- Lập nhiều lần chứng từ kế toán cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;

- Thực hiện chi tiền khi chứng từ chi tiền chưa có đầy đủ chữ ký của người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về kế toán.

Về vi phạm báo cáo tài chính:

- Không lập báo cáo tài chính theo quy định;

- Lập báo cáo tài chính không đúng với số liệu trên sổ kế toán và chứng từ kế toán;

- Lập và trình bày báo cáo tài chính không tuân thủ đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán.

Mức phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng cũng áp dụng đối với tổ chức thực hiện hành vi ban hành, công bố chuẩn mực kế toán, chuẩn mực kiểm toán, chế độ kế toán không đúng thẩm quyền.

Phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng đối với một trong các hành vi:

- Mẫu chứng từ kế toán không có đầy đủ các nội dung chủ yếu theo quy định;

- Tẩy xóa, sửa chữa chứng từ kế toán; ký chứng từ kế toán bằng mực màu đỏ, mực phai màu;

- Ký chứng từ kế toán bằng đóng dấu chữ ký khắc sẵn;

- Chứng từ chi tiền không ký theo từng liên.

Phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với một trong các hành vi:

Về vi phạm kế toán:

- Lập chứng từ kế toán không đủ số liên theo quy định của mỗi loại chứng từ kế toán;

- Ký chứng từ kế toán khi chưa ghi đủ nội dung chứng từ thuộc trách nhiệm của người ký;

- Ký chứng từ kế toán mà không đúng thẩm quyền;

- Chữ ký của một người không thống nhất hoặc không đúng với sổ đăng ký mẫu chữ ký;

- Chứng từ kế toán không có đủ chữ ký theo chức danh quy định trên chứng từ;

- Không dịch chứng từ kế toán bằng tiếng nước ngoài ra tiếng Việt theo quy định;

- Để hư hỏng, mất mát tài liệu, chứng từ kế toán đang trong quá trình sử dụng.

Về vi phạm báo cáo tài chính:

- Lập báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung hoặc không đúng biểu mẫu theo quy định;

- Báo cáo tài chính không có chữ ký của người lập, kế toán trưởng, phụ trách kế toán hoặc người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán.

Phạt tiền từ 40 - 50 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau:

- Giả mạo báo cáo tài chính, khai man số liệu trên báo cáo tài chính nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

- Thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo báo cáo tài chính, khai man số liệu trên báo cáo tài chính nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

- Cố ý, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

* Đối với các tổ chức có cùng hành vi vi phạm thì mức phạt tiền gấp 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân (Điều 6).
...

Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập của tổ chức, cá nhân mà Luật còn áp dụng thêm các mức phạt bổ sung, như: Tước quyền đăng ký hành nghề từ 3-6 tháng, tước quyền giấy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh từ 1-12 tháng, các biện pháp khắc phục hậu quả ...

Nghị định 41/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/05/2018 thay thế Nghị định 105/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập ban hành ngày 16/09/2013.

Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »