Tổng cục thuế nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) lên phiên bản 3.8.2

Tổng cục thuế nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) lên phiên bản 3.8.2
Kể từ ngày 23/03/2018, tổ chức cá nhân nộp thuế sử dụng các mẫu biểu kê khai tại ứng dụng (HTKK) phiên bản  3.8.2, iHTKK 3.6.2, iTaxViewer 1.4.4, eTax 1.4.2 thay cho các phiên bản trước đây.

Việc nâng cấp phần mềm ứng dụng kê khai thuế chỉ trước thời hạn nộp báp cáo quyết toán thuế năm 2017 1 tuần gây "khó" cho kế toán trong việc sử dụng. Chưa kể các bất tiện khi bản cập nhật mới có thể bị thiếu, hay một vài lỗi nhỏ như những phiên bản trước đã từng xảy ra.

Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 3.8.2, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.6.2, ứng dụng Thuế điện tử (eTax) phiên bản 1.4.2, ứng dụng Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.4.4, Ứng dụng Quản lý thuế tập trung (TMS)  phiên bản 2.8. Để triển khai đồng bộ, Tổng cục Thuế thông báo triển khai nâng cấp các ứng dụng trên, như sau:

1. Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 3.8.2, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.6.2, ứng dụng Thuế điện tử (eTax) phiên bản 1.4.2

-   Đáp ứng thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính:

    + Bổ sung Bộ báo cáo tài chính dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động liên tục mẫu B01a.

    + Bổ sung Bộ báo cáo tài chính dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động liên tục mẫu B01b.

    + Bổ sung Bộ báo cáo tài chính dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động không liên tục.

    + Bổ sung Bộ báo cáo tài chính dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ.

-  Đáp ứng công văn 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 của Bộ Tài chính:

   + Tờ khai bổ sung 01/TTĐB theo TT156: Cho phép kê khai phụ lục 01/PL-XSĐT

   + Tờ khai bổ sung 01/TTĐB theo TT195: Cho phép kê khai phụ lục 01-1/TTĐB, 01/PL-XSĐT

  + Tờ khai bổ sung 03/TNDN: Cho phép kê khai phụ lục 03-1A/TNDN, 03-1B/TNDN, 3-1C/TNDN, 03-2A/TNDN, 03-2B/TNDN, 03-3A/TNDN, 03-3B/TNDN,  03-3C/TNDN, 03-4/TNDN, 03-5/TNDN, 03-6/TNDN, 03-7/TNDN, 03-8/TNDN, 02-1/TĐ-TNDN, 02/TNDN, 01, 02, 03, 04

   + Tờ khai bổ sung 01/GTGT: Cho phép kê khai phụ lục 01-5/GTGT, 01-6/GTGT, 01-7/GTGT, 01-1/TĐ-GTGT, 01-2/TĐ-GTGT, 01/PL-XSĐT

   + Tờ khai bổ sung 01/TĐ-GTGT: Cho phép kê khai phụ lục 01-2/TĐ-GTGT

   + Tờ khai bổ sung 03/TĐ-TAIN: Cho phép kê khai phụ lục 03-1/TĐ-TAIN

   + Tờ khai bổ sung 03A/TĐ-TAIN: Cho phép kê khai phụ lục 03-1/TĐ-TAIN

   + Tờ khai bổ sung 03/LNCL-XSDT: Cho phép kê khai phụ lục 01/PL-XSĐT

-   Đáp ứng nghị định 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính Phủ:

       Tờ khai Quyết toán thuế TNDN mẫu 03/TNDN bổ sung thêm 4 phụ lục mới:

   + Bổ sung phụ lục Thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết mẫu 01

   + Bổ sung phụ lục Danh mục các thông tin, tài liệu cần cung cấp tại hồ sơ quốc gia mẫu 02

   + Bổ sung phụ lục Danh mục các thông tin, tài liệu cần cung cấp tại hồ sơ toàn cầu mẫu 03

   + Bổ sung phụ lục Kê khai thông tin báo cáo lợi nhuận liên quốc gia mẫu 04

-  Đáp ứng Tờ trình Bộ số 3109/TTr-TCT ngày 09/05/2016 của Tổng cục Thuế về việc kết nối dữ liệu từ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tới cơ quan Thuế (riêng ứng dụng eTax):

      + Bổ sung tờ khai Báo cáo sản lượng mua xăng dầu (mẫu số 01a theo tháng, mẫu 01b theo quý).

       + Bổ sung tờ khai Báo cáo về hoạt động bán hàng mẫu số 02.

       + Bổ sung tờ khai Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh mẫu số 03.

2. Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.4.4

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.4.4 đáp ứng các nội dung nâng cấp của các phiên bản ứng dụng HTKK, iHTKK, eTax nêu trên.

Từ ngày 23/03/2018, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức cá nhân nộp thuế sử dụng các mẫu biểu kê khai tại ứng dụng HTKK 3.8.2, iHTKK 3.6.2, eTax 1.4.2 thay cho các phiên bản trước đây. Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng tại địa chỉ sau: 

+   Ứng dụng HTKK phiên bản 3.8.2: http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai

+ Ứng dụng iHTKK phiên bản 3.6.2, eTax phiên bản 1.4.2, iTaxViewer phiên bản 1.4.4: http://kekhaithue.gdt.gov.vn; http://thuedientu.gdt.gov.vn

Như vậy, bắt đầu từ ngày 23/03/2018, khi lập Báo cáo tài chính theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC và các tờ khai có phụ lục phân bổ gồm mẫu 03/TNDN, 01/GTGT, 01/TTĐB, 01/TĐ-GTGT, 01/TĐ-TAIN, 03A/TĐ-TAIN, 03/LNCL-XSĐT có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức cá nhân nộp thuế sử dụng các mẫu biểu kê khai tại ứng dụng (HTKK) phiên bản  3.8.2, iHTKK 3.6.2, iTaxViewer 1.4.4, eTax 1.4.2 thay cho các phiên bản trước đây. 

Thời hạn nộp báo cáo quyết toán thuế đến hết ngày 02/04/2017

Liên quan đến thời hạn nộp báo cáo quyết toán thuế, Tổng cục thuế thông báo lùi thời hạn nộp báo cáo quyết toán thuế năm 2017 đến hết ngày 02/04/2018.

Theo lý giải của Tổng cục thuế: "thời hạn nộp Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và Báo cáo tài chính năm 2017 đối với các doanh nghiệp có năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2017 là ngày 31/3/2018. Tuy nhiên, do ngày 31/3/2018 là ngày nghỉ theo quy định nên thời hạn nộp Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và Báo cáo tài chính năm 2017 là ngày thứ 2 (02/4/2018)".
(Theo Tổng cục thuế)

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »