Quyền lợi về ngày nghỉ hàng năm của người lao động


Quyền lợi về ngày nghỉ hàng năm của người lao động
Môt năm người lao động được nghỉ bao nhiêu ngày? ngày nghỉ hàng năm chưa nghỉ hết có được tính lương không?.. là những vấn đề mà người lao động khá quan tâm.


Theo quy định của Bộ luật Lao động, người lao động được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ trong trường hợp thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do chính đáng khác.

Số ngày người lao động nghỉ hằng năm

Người lao động được nghỉ hằng năm và hưởng đầy đủ lương khi đã làm việc đủ 12 tháng cho người sử dụng lao động. Tùy theo tính chất công việc mà tổng số ngày nghỉ hằng năm của người lao động sẽ khác nhau, cụ thể:

- Được nghỉ 12 ngày làm việc đối với điều kiện bình thường.

- Được nghỉ 14 ngày làm việc đối với công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc những nơi có điều kiện sinh sống khắc nghiệt theo quy định hoặc lao động chưa thành niên hoặc người khuyết tật.

- Được nghỉ 16 ngày làm việc đối với công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc ở những nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt theo quy định.

Lưu ý: 
- Người lao động có thâm niên 05 năm làm việc cho doanh nghiệp thì số ngày nghỉ được tăng thêm tương ứng 01 ngày.
- Trong trường hợp người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng thì số ngày nghỉ hằng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc.

Quyền lợi ngày nghỉ hàng năm của người lao động

- Người lao động nghỉ theo lịch hằng năm mà người sử dụng lao động đã thông báo trước đó, nghỉ nhiều lần, hoặc nghỉ gộp nhưng tối đa không quá 3 năm một lần.- Được thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm


Số tiền người lao động được nhận = Tiền lương làm căn cứ x Số ngày chưa nghỉ hằng năm

* Tiền lương làm căn cứ là tiền lương bình quân trong hợp đồng lao động của 06 tháng trước liền kề chia cho số ngày làm việc bình thường của tháng trước liền kề (thời điểm chi trả) đối với người lao động làm việc đủ 06 tháng trở lên.* Tiền lương làm căn cứ là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của toàn bộ thời gian làm việc chia cho số ngày làm việc bình thường của tháng trước liền kề (thời điểm chi trả) đối với người lao động có thời gian làm việc dưới 06 tháng.


Lưu ý:

- Khi kết thúc thời gian thử việc mà các bên vẫn ký tiếp hợp đồng lao động thì tính vào ngày nghỉ hằng năm. Ngược lại, doanh nghiệp thanh toán tiền đối với ngày nghỉ hằng năm tương ứng với thời gian thử việc.

- Người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ có hưởng lương được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.
- Vi phạm về ngày nghỉ hàng năm, doanh nghiệp có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 500.000 đến 15.000.000 đồng.
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »