Nhiều chính sách có hiệu lực từ tháng 05/2015


Nhiều chính sách có hiệu lực từ tháng 05/2015
Tăng thuế Bảo vệ môi trường, tăng thuế xuất khẩu vàng, trang sức lên 2%, thủ tục hải quan đối với bưu kiện xuất nhập khẩu ... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 05/2015.

Từ 01/05/2015, tăng thuế Bảo vệ môi trường (BVMT) đối với xăng dầu

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 69/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Thông tư số 152/2011/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế BVMT.

Theo đó, mức thuế tuyệt đối làm căn cứ tính thuế BVMT đối với từng hàng hóa là mức thuế được quy định tại Biểu mức thuế BVMT ban hành kèm theo Nghị quyết số 1269/2011/UBTVQH12 và Nghị quyết số 888a/2015/UBTVQH13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 1269/2011/UBTVQH12 về biểu thuế bảo vệ môi trường.

Cụ thể theo Nghị quyết số 888a ban hành ngày 10/3/2015, thuế BVMT được điều chỉnh đối với xăng, nhiên liệu bay từ 1.000 đ/lít lên 3.000 đồng/lít; dầu diezel từ 500 đồng/lít lên 1.500 đồng/lít; dầu mazut từ 300 đồng/lít lên 900 đồng/lít.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/05/2015, cũng là thời điểm các Nghị quyết số 888a của Ủy ban thường vụ Quốc hội có hiệu lực. 

Ngân sách chi trả kinh phí tuyển chọn lao động làm việc cho nước ngoài tại Việt Nam

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 31/2015/TT-BTC quy định việc lập dự toán, quản lý, quyết toán kinh phí do ngân sách Nhà nước hỗ trợ cho tổ chức được Bộ Ngoại giao giao hoặc ủy quyền thực hiện quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Theo đó, kinh phí thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, giới thiệu và quản lý người lao động làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam do ngân sách trung ương bảo đảm được bố trí trong dự toán chi ngân sách hoạt động thường xuyên của Bộ Ngoại giao.

Kinh phí hỗ trợ cho công tác tuyển chọn, giới thiệu và quản lý người lao động làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam phải được sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ và theo quy định tại Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/5/2015 và được áp dụng từ năm ngân sách 2015.

Điều chỉnh tiền lương có hệ số dưới 2,34 và trợ cấp đối với cán bộ xã

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 32/2015/TT-BTC hướng dẫn phương thức chi thực hiện điều chỉnh tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống...

Theo đó, phương thức chi trả kinh phí thực hiện có một số điểm đáng lưu ý sau: Các Bộ, cơ quan Trung ương, cấp tỉnh hướng dẫn các đơn vị và cấp ngân sách trực thuộc có nguồn kinh phí lớn hơn nhu cầu thực hiện thì chủ động chi trả tiền lương tăng thêm. 

Cấp tỉnh chủ động sử dụng nguồn tăng thu ngân sách địa phương, tiết kiệm 10% chi thường xuyên để bổ sung nguồn kinh phí thực hiện cho các đơn vị dự toán ngân sách cùng cấp và cấp ngân sách trực thuộc còn thiếu nguồn. 

Các Bộ, cơ quan Trung ương có nhu cầu kinh phí thực hiện lớn hơn nguồn thì Bộ Tài chính sẽ thẩm định (trên cơ sở báo cáo của các Bộ, cơ quan) và thông báo bổ sung kinh phí. 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 04/05/2015, các chế độ quy định tại Thông tư được thực hiện từ ngày 01/01/2015.

Tăng thuế xuất khẩu vàng trang sức lên 2%

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 36/2015/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng vàng trang sức, kỹ nghệ và các sản phẩm khác bằng vàng thuộc các nhóm 71.13, 71.14, 71.15 tại biểu thuế xuất khẩu. 

Theo đó, các mặt hàng đồ trang sức, đồ kỹ nghệ bằng vàng và các sản phẩm khác bằng vàng có hàm lượng vàng từ 95% trở lên (mã hàng 7113.19.10, 7113.19.90, 7114.19.00, 7115.90.10) sẽ chịu mức thuế suất 2%. Hiện nay, mức thuế suất của những mặt hàng này là 0%. 

Thông tư 36/2015/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 07/05/2015. 

Phí thẩm định hợp đồng xuất khẩu cá tra là 100 nghìn đồng/lần

Ngày 07/04/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 46/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại cá tra. 

Theo đó, mức thu phí thẩm định là 100.000 đồng/01 hợp đồng xuất khẩu/01 lần thẩm định (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng). Tổ chức, cá nhân nộp phí bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Hiệp hội Cá tra Việt Nam. 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 23/05/2015.

Thí điểm thực hiện đại lý giám sát hải quan

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 47/2015/TT-BTC quy định về việc thí điểm thực hiện quy định Đại lý giám sát hải quan thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHND Trung Hoa. 

Theo đó, doanh nghiệp Việt Nam nếu muốn đăng ký trở thành Đại lý giám sát hải quan của doanh nghiệp Trung Quốc phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

Được cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp giấy phép vận tải đường bộ quốc tế để vận chuyển hàng hóa trên các tuyến vận tải hàng hóa theo quy định tại Hiệp định vận tải Việt - Trung.

Kinh doanh địa điểm nơi phương tiện vận tải đường bộ Trung Quốc thực hiện việc giao, nhận hàng hóa trên lãnh thổ Việt Nam và có tổ chức Hải quan hoạt động.

Thông tư số 47/2015/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/05/2015 đến hết ngày 10/02/2017.

Thủ tục hải quan đối với bưu kiện xuất nhập khẩu

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 49/2015/TT-BTC quy định thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp được chỉ định.

Thông tư nêu rõ, thư xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính chịu sự giám sát hải quan theo hình thức niêm phong hải quan đối với bao bì chuyên dụng hoặc xe chuyên dụng của doanh nghiệp để đóng chuyến thư quốc tế. Bưu gửi trong túi ngoại giao, túi lãnh sự xuất khẩu, nhập khẩu được miễn khai, miễn kiểm tra hải quan. Nếu có căn cứ khẳng định các bưu gửi này vi phạm chế độ ưu đãi, miễn trừ, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định việc kiểm tra, xử lý các đối tượng này.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 29/05/2015, bãi bỏ Thông tư số 99/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính.

Hướng dẫn trợ cấp cho người nghỉ hưu trước tuổi

Liên Bộ Tài chính – Nội vụ vừa ban hành Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn chính sách về hưu trước tuổi với đối tượng tinh giản biên chế tại khoản 1 điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ-CP.

Theo hướng dẫn tại Thông tư, người nghỉ hưu trước tuổi được trợ cấp 3 tháng tiền lương cho mỗi năm (đủ 12 tháng) nghỉ hưu trước tuổi. Trường hợp thời gian nghỉ hưu trước tuổi có số tháng lẻ không đủ năm thì tính: Từ 01 đến 06 tháng được trợ cấp 01 tháng tiền lương; trên 06 tháng đến dưới 12 tháng thì được trợ cấp 02 tháng tiền lương. 

Tiền trợ cấp tính cho thời gian nghỉ hưu trước tuổi quy định = Số tháng được trợ cấp (tính theo thời gian nghỉ hưu trước tuổi quy định) x Tiền lương tháng. 

Đồng thời được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho 20 năm đầu công tác, có đóng đủ BHXH. Được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương cho mỗi năm (đủ 12 tháng) công tác có đóng BHXH kể từ năm 21 trở đi. 

Tiền trợ cấp do có trên 20 năm đóng BHXH = Số năm được trợ cấp (tính từ năm 21 trở đi có đóng BHXH) x ½ x Tiền lương tháng. 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 30/5/2015 đến hết ngày 31/12/2021.
(Theo TBTC online)

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »