Áp dụng một cách tính thuế TNCN đối với chuyển nhượng chứng khoán, bất động sản

Áp dụng một cách tính thuế TNCN đối với chuyển nhượng chứng khoán, bất động sản
Kể từ 01/01/2015, Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế quy định đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản và chuyển nhượng chứng khoán chỉ áp dụng một phương pháp tính thuế, cụ thể:

* Chuyển nhượng chứng khoản thuế suất 0,1% trên giá bán

Hoạt động chuyển nhượng chứng khoán tính theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần. Không quyết toán thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán.

(Trước đây, nộp theo thuế suất 20% trên thu nhập năm nếu xác định được chi phí, hoặc nộp thuế 0,1% trên giá bán từng lần.)

Chuyển nhượng bất động sản thuế suất 2% trên giá bán

Hoạt động chuyển nhượng bất động sản áp dung một cách tính thuế với thuế suất 2% trên giá trị chuyển nhượng bất động sản từng lần. 

(Trước đây, thuế suất 25% trên thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản nếu chứng minh đước giá vốn, hoặc nộp thuế 2% trên giá bán.)


* Đối với hoạt động cho thuê bất đông sản như nhà, xưởng ... Tông cục thuế đã ban hành văn bản số 615/TCT-TNCN quy định thuế suất thuế TNCN như sau: 

- 2% đối với hoạt động cung cấp cơ sở lưu trú ngắn ngày cho khách du lịch, khách vãng lai; hoạt động cung cấp cơ sở lưu trú dài hạn và ngắn hạn cho học sinh, sinh viên, công nhân và những đối tượng tương tự khác; 

- 5% đói với cho thuê nhà, đất, cửa hàng, nhà xưởng, kho bãi trừ dịch vụ lưu trú; cho thuê phương tiện vận tải, máy móc thiết bị không kèm theo người điều khiển; cho thuê tài sản khác không kèm theo dịch vụ.
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »