Lưu ý về thuế TNCN, thuế khoán đối với cá nhân kinh doanh từ ngày 01/01/2015

Ngày 01/12/2014, Bộ tài chính đã ban hành công văn số 17526/BTC-TCT gởi các Ban-Ngành, Cục thuế các tỉnh nhằm triển khai thực hiên nội dung Luật số 71/2014/QH13- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế. Một trong những thay đổi, bổ sung về thuế quan trọng mà Công văn đề cập là những sửa đổi về TNCN đối với cá nhân kinh doanh.

Lưu ý về thuế TNCN, thuế khoán đối với cá nhân kinh doanh từ ngày 01/01/2015
(Ảnh minh họa, nguồn internet)
Sau đây là những nội dung mới mà hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh từ 01/01/2015 cần lưu ý khi đăng ký theo hinh thức nộp thuế khoán:

1. Đối tượng thực hiện thuế khoán:

- Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không không thực hiện chế độ kế toán về sổ sách, hóa đơn, chứng từ.

- Cá nhân kinh doanh không đáp ứng điều kiện thành lập doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp.

- Là các hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 100 triệu đồng/ năm thực hiện nộp thuế theo phương pháp khoán ổn định trong 1 năm.

Trường hợp đáp ứng yêu cầu của Luật Doanh nghiệp sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên thì phải đăng ký thành lập doanh nghiệp.

2. Tỷ lệ tính thuế và phương pháp xác định mức thuế: 

Phương pháp xác định mức thuế:

Số thuế phải nộp 01 tháng = (Doanh thu chịu thuế TNCN khoán 01 tháng × tỷ lệ thuế TNCN) + (Doanh thu chịu thuế GTGT khoán 01 tháng × tỷ lệ thuế GTGT).

Cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh nộp thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ trên doanh thu đối với từng lĩnh vực, ngành nghề sản xuất kinh doanh như sau: 

- Phân phối, cung cấp hàng hóa là 0,5% doanh thu; 

- Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu là 2%; Riêng hoạt động cho thuê tài sản, đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, đại lý bán hàng đa cấp là 5% doanh thu; 

- Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu là 1,5% doanh thu; 

- Các hoạt động kinh doanh khác là 1% doanh thu.

Cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh có phát sinh thuế TNCN trước thời điểm 31/12/2014 thì áp dụng theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân số 26/2012/QH13 để thực hiện và nộp thuế theo quy định.


3. Về việc sử dụng hóa đơn hộ, cá nhân kinh doanh:

Tổng Cục Thuế đã ban hành Công văn số 5603/TCT-CS chỉ đạo Cục Thuế các tỉnh tiếp tục được thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

4. Về thủ tục khai thuế đối với hộ cá nhân kinh doanh:

- Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện kê khai doanh thu để làm cơ sở xác định thuế khoán năm 2015 theo mẫu 01/THKH (ban hành kèm theo công văn số 17526/BTC-TCT).

- Nộp thuế khoán được kê khai theo năm, chậm nhất là trước ngày 15/12 năm của năm trước. Trường hợp cá nhân kinh doanh mới, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế khoán là 10 ngày kể từ ngày bắt đầu kinh doanh.

- Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có thay đổi đổi ngành nghề, quy mô kinh doanh thì thời hạn nộp hồ sơ thuế chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

Căn cứ vào hồ sơ khai thuế khoăn của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, Cơ quan thuế sẽ kiểm tra và quy định mức thuế khoán phải nộp trong năm. Mức dự kiến doanh thu, mức thuế khoán quy định cho từng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sẽ được niêm yết công khai tại trụ sở UBND phường, xã, trụ sở đội thuế, ban quản lý chợ ...

Mời tải công văn số 17526/BTC-TCT tại đây.
Tải Công văn số 5603/TCT-CS tại đây
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »